Toyota

Menu ขับรถดี ๆ นะ

ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี

ต้องทำอย่างไร ? ถนนเมืองไทยถึงจะปลอดภัย อย่ารอให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคุณ...หรือคนที่คุณรัก

ประวัติและความเป็นมา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ ที่มีคุณภาพเท่านั้น ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายใต้ “โครงการถนนสีขาว” ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการ เคารพกฎจราจร และมีน้ำใจต่อกันบนท้องถนน รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาทิ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ หาแนวทางป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในเชิงรุกร่วมกัน เพื่อให้เกิดถนนที่ปลอดอุบัติเหตุ หรือถนนสีขาวอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการประสานความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมการป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

โครงการและกิจกรรม

เกร็ดขับรถดีๆ นะ

รู้หรือไม่ว่า...การจะเป็นคนขับรถที่ดีได้นั้นไม่ใช่เพียงแค่ตัวคุณ แต่ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ คน รถ และถนน ดังนั้นมาเริ่มต้นสร้างสังคมขับรถดีไปกับโตโยต้าถนนสีขาวผ่าน บทความเหล่านี้กันเถอะครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด