Menu ขับรถดี ๆ นะ

Toyota

เที่ยวสไตล์ใหม่ กับโตโยต้า ถนนสีขาว

ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี

ประวัติและความเป็นมา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ ที่มีคุณภาพเท่านั้น ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายใต้ “โครงการถนนสีขาว” ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการ เคารพกฎจราจร และมีน้ำใจต่อกันบนท้องถนน รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาทิ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ หาแนวทางป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในเชิงรุกร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิด “วัฒนธรรมความปลอดภัย” แก่สังคมไทย โดยสามารถ แบ่งออกเป็น 3 ยุค ดังนี้

ยุคสร้างการเรียนรู้ (พ.ศ. 2531-2540)

ยุคแห่งการสร้างจิตสำนึก (พ.ศ. 2541-2550)

ยุคของทศวรรษแห่งการลงมือทำ (พ.ศ. 2551-2560)

จากการดำเนินโครงการโตโยต้า ถนนสีขาว มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โตโยต้าได้รับ รางวัล Prime Minister Road Safety Award ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน จนทำให้ ในปี 2560โตโยต้า ถนนสีขาวได้รับรางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน ประเภท องค์กรเกียรติยศ ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของ Prime Minister Road Safety Award

และในปี พ.ศ. 2561 ในโอกาส ครบรอบ 30 ปี โตโยต้า ถนนสีขาว บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่ง ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำไปสู่การสร้าง “สังคมคนขับรถดี” ผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัย ทางถนน ไม่ว่าจะเป็นคณะทำงานความปลอดภัยทางถนนภายใต้ประชารัฐ กรมการขนส่ง ทางบก สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร) ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ) ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (TARC) มูลนิธิไทยโรดส์ เป็นต้น เพื่อทำให้ เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการและกิจกรรม

ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี

 • • สร้างทักษะในการขับขี่

 • • มีวินัยจราจร

 • • มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง

 • • ลดความเร็วและไม่ประมาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โตโยต้าถนนสีขาว ส่งมอบความสุขในเทศกาลท่องเที่ยว ขับขี่ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด เว้นระยะอีกนิด ชีวิตปลอดภัย

  ความปลอดภัยบนท้องถนน

  โตโยต้าถนนสีขาว ส่งมอบความสุขในเทศกาลท่องเที่ยว ขับขี่ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด เว้นระยะอีกนิด ชีวิตปลอดภัย

  16.11.2020

 • โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา “Toyota Campus Challenge 2019”

  ความปลอดภัยบนท้องถนน

  โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา “Toyota Campus Challenge 2019”

  23.12.2019

 • ครบรอบ 30 ปี โตโยต้า ถนนสีขาว ก้าวสู่การสร้าง “สังคมคนขับรถดี” เปิด “ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์โตโยต้า

  ความปลอดภัยบนท้องถนน

  ครบรอบ 30 ปี โตโยต้า ถนนสีขาว ก้าวสู่การสร้าง “สังคมคนขับรถดี” เปิด “ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์โตโยต้า

  8.08.2018

 • โครงการโตโยต้าถนนสีขาว นำนักศึกษาที่ชนะการประกวด “Campus Challenge 2017” ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนน ณ ประเทศญี่ปุ่น

  ความปลอดภัยบนท้องถนน

  โครงการโตโยต้าถนนสีขาว นำนักศึกษาที่ชนะการประกวด “Campus Challenge 2017” ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนน ณ ประเทศญี่ปุ่น

  11.03.2018

 • โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนถนนในรั้วมหาวิทยาลัย “Campus Challenge 2017”

  ความปลอดภัยบนท้องถนน

  โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนถนนในรั้วมหาวิทยาลัย “Campus Challenge 2017”

  17.12.2017

 • “โตโยต้า ถนนสีขาว” รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศด้านความปลอดภัยทางถนน” บทพิสูจน์ความสำเร็จ ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกว่า 29 ปี

  ความปลอดภัยบนท้องถนน

  “โตโยต้า ถนนสีขาว” รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศด้านความปลอดภัยทางถนน” บทพิสูจน์ความสำเร็จ ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกว่า 29 ปี

  6.12.2017

 • โตโยต้าถนนสีขาว ร่วมมือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ต่อยอดกิจกรรม “Campus Challenge 2016” สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

  ความปลอดภัยบนท้องถนน

  โตโยต้าถนนสีขาว ร่วมมือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ต่อยอดกิจกรรม “Campus Challenge 2016” สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

  16.08.2017

 • โตโยต้าจับมือกรมการขนส่งทางบก ลงนามบันทึกความร่วมมือ  “โครงการรถตู้โดยสารสาธารณะขับขี่ปลอดภัย”

  ความปลอดภัยบนท้องถนน

  โตโยต้าจับมือกรมการขนส่งทางบก ลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการรถตู้โดยสารสาธารณะขับขี่ปลอดภัย”

  29.03.2017

อ่านข่าวทั้งหมด