Toyota

 

ยุคสร้างการเรียนรู้ (พ.ศ. 2531-2540)

ยุคแห่งการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน

เริ่มการก่อตั้งโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ด้วยการผลิตคู่มือการเรียนรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย “ถนนสีขาว” เล่มที่ 1 รวมถึงการมอบเฮลิคอปเตอร์ โตโยต้า 99 และรถตู้พยาบาลให้โครงการหมออาสาของ จส.100 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยบนท้องถนนยามฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดอบรมขับขี่ปลอดภัยให้แก่ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริ นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวมาสคอส หนูน้อยมิลค์กี้ เวย์ (Milky Way) เพื่อเป็นสื่อกลางการรณรงค์เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านน้ำใจและวินัยจราจรบนท้องถนนแก่เด็กและเยาวชน พร้อมจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ