Toyota

 

ยุคแห่งการสร้างจิตสำนึก (พ.ศ. 2541-2550)

ยุคแห่งการปลูกฝังวินัยและน้ำใจในการขับขี่

จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย และจัดทำคู่มือขับขี่ปลอดภัย “ถนนสีขาว” เล่มที่ 2 ในปี 2547 พร้อมกับเปิดเมืองจราจรจำลองแห่งแรก ณ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) เพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชน และได้ทำการขยายไปยังโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดผ่านกิจกรรม “หนูน้อยมิลค์กี้เวย์สัญจร” นอกจากนั้นยังได้ติดตั้งป้ายเตือนโค้งอันตราย 162 จุดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง