กิจกรรมส่งเสริมสังคม
Title : โตโยต้า คัดเลือกนักกีฬา 240 คนจาก 43 ประเทศ