เกรด

หมายเหตุ

สี Platinum White Pearl มีจำหน่ายในรุ่น Sport Premium ราคาเพิ่ม 7,000 บาท