เกรด

 • 2.8 Crysta Premium

  ราคารถมาตรฐาน 1,389,500 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 39,500 บาท

  ราคารวม 1,429,000 บาท

 • 2.8 Crysta

  ราคารถมาตรฐาน 1,248,500 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 30,500 บาท

  ราคารวม 1,279,000 บาท

 • 2.0 Entry

  ราคารถมาตรฐาน 1,199,000 บาท

หมายเหตุ

*อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติม จำหน่ายและติดตั้งโดย บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอร์ชั่น จำกัด