เกรด

 • 2.8V A/T

  ราคารถมาตรฐาน 1,376,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 37,000 บาท

  ราคารวม 1,413,000 บาท

 • 2.8G A/T

  ราคารถมาตรฐาน 1,201,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 34,000 บาท

  ราคารวม 1,235,000 บาท

 • 2.0E M/T

  ราคารถมาตรฐาน 1,129,000 บาท

หมายเหตุ

สำหรับสี White Pearl Crystal ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท และมีเฉพาะในรุ่น 2.8V และ 2.8G