เกรด

หมายเหตุ

1. ราคารถมาตรฐาน เป็นราคารวมค่าสี Metallic แล้ว (7,000 บาท)
2. สี White Pearl ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท (สำหรับพรีรันเนอร์ขับเคลื่อน 2 ล้อยกสูง และขับเคลื่อน 4 ล้อ ในรุ่น Rocco และ G)
3. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4. ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษจำหน่ายและติดตั้งโดย บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด