เกรด

 • Double Cab 4x4 2.8 Rocco AT

  ราคารถมาตรฐาน 1,227,500 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 28,500 บาท

  ราคารวม 1,256,000 บาท

 • Smart Cab 4x4 2.8 Rocco AT

  ราคารถมาตรฐาน 1,066,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 30,000 บาท

  ราคารวม 1,096,000 บาท

 • Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Rocco AT

  ราคารถมาตรฐาน 1,067,500 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 28,500 บาท

  ราคารวม 1,096,000 บาท

 • Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Rocco AT

  ราคารถมาตรฐาน 936,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 30,000 บาท

  ราคารวม 966,000 บาท

หมายเหตุ

• ราคานี้ไม่รวมราคาสีพิเศษ 10,000 บาท (สี White Pearl Crystal และสี Emotional Red II)
• ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษจำหน่ายและติดตั้งโดย บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด