เกรด

หมายเหตุ

• ราคานี้ไม่รวมราคาสีพิเศษ 10,000 บาท (สี White Pearl Crystal)