เกรด

หมายเหตุ

• ราคานี้ไม่รวมราคาสีพิเศษ 10,000 บาท (สี White Pearl Crystal)
• สำหรับสีขาวซุปเปอร์ไวท์ ทู (Super White II) ราคาจะถูกหักออก 7,000 บาท จากราคาที่แสดงข้างต้น