เกรด

หมายเหตุ

• สำหรับรุ่นธรรมดา สีพิเศษ White Pearl CS และ Emotional Red เพิ่ม 12,000 บาท
• สำหรับรุ่น Legender สีพิเศษ White Pearl CS Black Top และ Emotional Red Black Top เพิ่ม 20,000 บาท