เกรด

 • 2.8V 4WD AT

  ราคารถมาตรฐาน 1,673,000 บาท

 • 2.4V 4WD AT

  ราคารถมาตรฐาน 1,509,000 บาท

 • 2.8V 2WD AT

  ราคารถมาตรฐาน 1,603,000 บาท

 • 2.4V 2WD AT

  ราคารถมาตรฐาน 1,429,000 บาท

 • 2.4G 2WD AT

  ราคารถมาตรฐาน 1,309,000 บาท

 • 2.8 TRD Sportivo 4WD AT

  ราคารถมาตรฐาน 1,732,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 47,000 บาท

  ราคารวม 1,779,000 บาท

 • 2.8 TRD Sportivo 4WD AT Black Top

  ราคารถมาตรฐาน 1,738,500 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 60,500 บาท

  ราคารวม 1,799,000 บาท

 • 2.8 TRD Sportivo 2WD AT

  ราคารถมาตรฐาน 1,662,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 47,000 บาท

  ราคารวม 1,709,000 บาท

 • 2.8 TRD Sportivo 2WD AT Black Top

  ราคารถมาตรฐาน 1,668,500 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 60,500 บาท

  ราคารวม 1,729,000 บาท

หมายเหตุ

สำหรับสี White Pearl ราคาเพิ่มขึ้น 12,000 บาท ยกเว้น Fortuner TRD Sportivo