เกรด

หมายเหตุ

สำหรับสี White Pearl ราคาเพิ่มขึ้น 12,000 บาท