เกรด

 • 2.4G

  ราคา ติดต่อผู้แทนจำหน่าย

 • 2.4V

  ราคา ติดต่อผู้แทนจำหน่าย

 • 2.4V 4WD

  ราคา ติดต่อผู้แทนจำหน่าย

 • 2.4 Legender

  ราคารถมาตรฐาน 1,557,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 7,000 บาท

  ราคารวม 1,564,000 บาท

 • 2.4 Legender 4WD

  ราคารถมาตรฐาน 1,627,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 7,000 บาท

  ราคารวม 1,634,000 บาท

 • 2.8 Legender

  ราคารถมาตรฐาน 1,762,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 7,000 บาท

  ราคารวม 1,769,000 บาท

 • 2.8 Legender 4WD

  ราคารถมาตรฐาน 1,832,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 7,000 บาท

  ราคารวม 1,839,000 บาท

หมายเหตุ

สำหรับรุ่นธรรมดา สีพิเศษ White Pearl CS และ Emotional Red เพิ่ม 12,000 บาท