เกรด

 • 2.8V 4WD AT

  ราคารถมาตรฐาน 1,663,000 บาท

 • 2.4V 4WD AT

  ราคารถมาตรฐาน 1,499,000 บาท

 • 2.8V 2WD AT

  ราคารถมาตรฐาน 1,593,000 บาท

 • 2.4V 2WD AT

  ราคารถมาตรฐาน 1,419,000 บาท

 • 2.4G 2WD AT

  ราคารถมาตรฐาน 1,299,000 บาท

 • 2.8 TRD Sportivo 4WD AT

  ราคารถมาตรฐาน 1,722,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 47,000 บาท

  ราคารวม 1,769,000 บาท

 • 2.8 TRD Sportivo 4WD AT Black Top

  ราคารถมาตรฐาน 1,728,500 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 60,500 บาท

  ราคารวม 1,789,000 บาท

 • 2.8 TRD Sportivo 2WD AT

  ราคารถมาตรฐาน 1,652,000 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 47,000 บาท

  ราคารวม 1,699,000 บาท

 • 2.8 TRD Sportivo 2WD AT Black Top

  ราคารถมาตรฐาน 1,658,500 บาท

  ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 60,500 บาท

  ราคารวม 1,719,000 บาท

หมายเหตุ

สำหรับสี White Pearl ราคาเพิ่มขึ้น 12,000 บาท ยกเว้น Fortuner TRD Sportivo