เกรด

หมายเหตุ

สี Silver Mica Metallic เพิ่ม 6,000 บาท