ข้อมูลบริษัท

สำหรับเรา
ลูกค้าคือผู้กำเนิดโตโยต้า
ก่อตั้ง
5 ตุลาคม 2505

ทุนจดทะเบียน
7,520 ล้านบาท

กำลังการผลิต
โรงงานโตโยต้าสำโรง 240,000 คัน/ปี
โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ 220,000 คัน/ปี
โรงงานโตโยต้าเกตเวย์ 300,000 คัน/ปี

บุคลากร
16,477 คน

ผู้แทนจำหน่าย
151 ราย*

โชว์รูม
455 แห่ง*

*ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2559

วิสัยทัศน์

 1. เป็นบริษัทแกนนำของโตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค และ เครือข่ายโตโยต้าทั่วโลก
 2. เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและยกย่องที่สุดในประเทศไทย

หลักการ

 1. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการท้าทายและเปลี่ยนแปลง
 2. เคารพและยอมรับผู้อื่น
 3. ยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้า
 4. ทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด
 5. รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

 1. สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงาน และส่งเสริม ให้เกิดความ ร่วมมือระหว่างเอเชียแปซิฟิก
 2. บรรลุการเป็นผู้นำ ในด้านความพึงพอใจของลูกค้า และในด้านสัดส่วนการตลาด
 3. กำหนดให้ความปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของกิจกรรมรากฐานของบริษัท
 4. สร้างสังคมที่มีคุณภาพโดยการทำกิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อสังคม

แผนที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

แผนที่โตโยต้าสำโรง
แผนที่โตโยต้าสำโรง-บ้านโพธิ์-เกตเวย์
แผนที่โตโยต้าสำนักงานกรุงเทพ

กลุ่มโตโยต้า ในประเทศไทย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และโรงงานโตโยต้า (สำโรง)
186/1 หมู่ 1 ถ.ทางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
 • เว็บไซต์ http://www.toyota.co.th
 • โทรศัพท์ (66) 0-2386-1000
 • โทรสาร (66) 0-2386-1000

สำนักงานกรุงเทพฯ
87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส
ชั้น 41-43 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
 • โทรศัพท์ (66) 0-2305-2000
 • โทรสาร (66) 0-2305-2013

โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์)
74 หมู่ 9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา 24190
 • โทรศัพท์ (66) 0-3854-4000
 • โทรสาร (66) 0-3854-4401

โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์)
99 หมู่ 2 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา 24140
 • โทรศัพท์ (66) 0-3812-2002

บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (2507)

99 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

บริษัท โตโยต้า ออโต้ บอดี้ ประเทศไทย จำกัด (2521)

82/1 หมู่ 2 ถ. ทางรถไฟเก่า
ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10270
 • โทรศัพท์ (66) 0-2386-1000

บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (2530)

700/109, 111, 113 หมู่ 1
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

บริษัท โตโยต้า ออโต้ เวิรคส์ จำกัด (2531)

187 หมู่ 9 ถ. ทางรถไฟเก่า
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270
 • โทรศัพท์ (66) 0-2386-1000

บริษัท โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส จำกัด (2535)

242 หมู่ 11 ถ. ศรีนครินทร์
แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (2536)

990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19 ถ.พระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า (2541)

25 หมู่ 7 ถ.สุวินทวงศ์ กม.66 ต.คลองนครเนืองเขต
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด (2542)

สำนักงานใหญ่
186/1 หมู่ 1 ถ.ทางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โรงสีข้าว
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้  76 หมู่ 9
ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
 • โทรศัพท์ (66) 0-3857-5041-2

บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

99 หมู่ 5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ
 • โทรศัพท์ (66) 0-2790-5000