คณะผู้บริหาร

บุคคลผู้อยู่เบื้องหลัง
และเป็นพลังขับเคลื่อนความสำเร็จ
 • ของโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
 • ประธานคณะกรรมการ
  นินนาท ไชยธีรภิญโญ

 • คณะกรรมการบริษัท
  นินนาท ไชยธีรภิญโญ
  มิจิโนบุ ซึงาตะ
  วิเชียร เอมประเสริฐสุข
  โคจิ โนดะ
  วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์
  อภินนท์ สุชีวบริพนธ์
  เชาวลิต เอกบุตร
  ฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ
  ฮิโรโยชิ นิโนยุ
  เอกชัย ฉายศิริพันธ์
  ยูจิ ฮิราโอกะ
  ทัตสึโร่ ทาคามิ
  กลินท์ สารสิน