FUEL
ECONOMY
รู้ไหมว่า C-HR ประหยัดน้ำมัน
ได้เต็มพิกัด
ถึง 24.4 กม.
ต่อลิตร
*ข้อมูลจาก ECO Sticker C-HR
รุ่น HV HI

ความประหยัด
ที่เพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตได้ขนาดนี้
มาจากระบบ
HYBRID SYNERGY DRIVE เท่านั้น
ประหยัดน้ำมันกว่ารถยนต์ธรรมดา
ทุกจังหวะการขับขี่
ระบบโตโยต้าไฮบริดสามารถช่วยลดอัตราปริมาณ
การใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างชัดเจนจากการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นหลักโดยขณะจอดหรือขับด้วยความเร็วต่ำจะใช้มอเตอร์ ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียวไม่มีการใช้เชื้อเพลิง นอกจากนี้ในขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงยังมีมอเตอร์ไฟฟ้า ช่วยเสริมกำลังส่งผลให้กินน้ำมันน้อยลงอย่างชัดเจน ทั้งนี้ระบบสามารถแปลงพลังงานจลน์ที่เกิดขึ้นจากการชะลอเบรก หรือหยุดรถ กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งกลับไปเก็บในแบตเตอรี
ไฮบริด
อีกด้วย


NO PLUGGED IN
BATTERY
no plugged in battery

แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จ
หมดกังวัลเรื่องการหาสถานีชาร์จไฟ
เทคโนโลยีเครื่องยนต์ไฮบริดจากโตโยต้าช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่อง
การหา
สถานีชาร์จไฟจากการขับขี่ทางไกล หรือการจราจรติดขัด
เพียงแค่
เติมน้ำมันและขับขี่ในรูปแบบเดียวกับรถยนต์ทั่วไป เมื่อพลังงาน ในแบตเตอรี่ใกล้หมดลง พลังงานส่วนเกินจากการทำงานของเครื่องยนต์ จะทำหน้าที่ชาร์จพลังงานให้แบตเตอรี่อัตโนมัติ
Acceleration
ออกตัวได้เร็วทันใจ ไม่ต้องรอรอบ
เหมือนกับเครื่องยนต์ทั่วไป..
โตโยต้าไฮบริดทำงานโดยผสาน 2 ขุมพลังขับเคลื่อนไว้ด้วยกัน อย่างลงตัวระหว่างขุมพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เบนซิน โดยมีแบตเตอรี่ส่งพลังงานไฟฟ้าเสริมให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มพลังขับเคลื่อนให้รถยนต์
โตโยต้าไฮบริด
มีอัตราเร่ง
ที่แรงมากยิ่งขึ้น จึงตอบสนองได้ทันใจ และราบรื่น
ไม่มีสะดุด
ใครที่คิดว่ารถยนต์ไฮบริดไม่แรงคงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่
ด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าแรงบิดสูงที่ให้แรงบิดถึง 270 นิวตันเมตร
ตั้งแต่แรก
จึงช่วยให้การจังหวะออกตัวเป็นไปได้อย่างทรงพลัง
และราบรื่น โดยไม่ต้อง
รอรอบเหมือนกับเครื่องยนต์เบนซินปกติ
h2_ground
h2_road
arrow_3
arrow_2
arrow_1
tree_r1
speed_b
h2_car
speed_f
tree_sd
tree_r2
tree_r1
leaf_2
leaf_1
tree_r1
tree_r1
plus_2
system_txt
s3_box
bar_2
bar_1
mark
mark
rotate_2
rotate_2
rotate_2
rotate_2
rotate_2
mark
line_2
line_2_fx
tank
rotate_1
rotate_1
motor_txt
plus_1
line_1
line_1
bat_txt
battery
power
ENVIRONMENTAL
FRIENDLY
h3_mountain
h3_ground
h3_water
h3_water
h3_water
h3_road
t_26
t_25
t_24
t_23
t_22
t_21
t_20
t_19
t_18
t_17
t_16
t_15
h3_car
t_14
t_13
t_12
t_11
t_10
t_08
t_07
t_06
t_05
t_04
t_03
t_02
t_09
t_01
h3_wind_3
h3_wheel
h3_wind_3
h3_wheel
h3_wind_3
h3_wheel
h3_wind_3
h3_wheel
h3_cloud_2
h3_cloud_1
years
num_100
txt_01

ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เมื่อขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขณะจอดหรือใช้ความเร็วต่ำ
เครื่องยนต์จะหยุดทำงาน
จึงทำให้ไม่มีการปล่อยไอเสีย
สู่อากาศ

ขับโตโยต้า ไฮบริด
ก็เหมือนได้ปลูกต้นไม้ 100 ต้นต่อปี
เพราะมีอัตราการปล่อยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
น้อยกว่า
รถยนต์เครื่องยนต์ทั่วไป โดย

โตโยต้า คัมรี ไฮบริด มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้อยกว่ารถยนต์เครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.5 ลิตรทั่วไป
ถึง 55 กรัม/กม. *


ซึ่งปริมาณไอเสียที่ลดลงดังกล่าว เปรียบเทียบได้กับการ
ปลูกต้นไม้
กว่า 100 ต้นต่อปีเลยทีเดียว**
ทดสอบตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ใช้รถยนต์เป็นระยะทาง 33,000 กิโลเมตรต่อปี อัตรา
การดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยของต้นไม้ 1 ต้น
คือ 1,511 กรัม/เดือน
หรือ 40 ปอนด์/ปี
ข้อมูลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th
LOW
  
NOISE

เงียบสบาย ไม่มีเสียงรบกวน
ตลอดการเดินทาง
เมื่อคุณขับ โตโยต้า ไฮบริด จะไม่มีเสียงเครื่องยนต์รบกวน
จากเครื่องยนต์
โดยสิ้นเชิง
เมื่อขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
หรือที่เรียกว่า
โหมด EV* เพียงอย่างเดียว จึงหมดกังวลเรื่อง
เสียงเครื่องยนต์
ที่อาจรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง นับเป็น
ความคุ้มค่าและยอดเยี่ยม
ที่ไม่มีในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินทั่วไป

* ขึ้นกับปริมาณไฟในแบตเตอร์รี่ไฮบริด

Low maintenance
Cost

ขั้นตอนการตรวจเช็กรถยนต์ไฮบริด
ง่ายและไม่ต่าง
จากรถยนต์ทั่วไป
ค่าบำรุงรักษาเปรียบเทียบระหว่างคัมรี
เครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ไฮบริด
ระยะทาง
DISTANCE (KM.)
ค่าแรง (บาท) /
(485 บาท / ชม.)
ค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่ (บาท)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 200,000
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
Camry
2.5g
Camry
Hybrid
free free free free free free free free free free 1,455 1,455 1,116 1,116 1,746 1,746 1,116 1,116 1,455 1,455 1,115.50 1,115.50 1,746.00 1,746.00 1,115.50 1,115.50 1,455.00 1,455.00 1,115.50 1,115.50 1,746.00 1,746.00 1,115.50 1,115.50 1,455.00 1,455.00 1,115.50 1,115.50 1,746.00 1,746.00
1,426 1,426 1,971 1,971 1,426 1,426 2,776 3,031 1,426 1,426 1,971 1,971 1,426 1,426 3,346 3,601 1,426 1,426 5,131 5,771 1,426.00 1,426.50 2,776.00 3,031.00 1,426.00 1,426.00 1,971.00 1,971.00 1,426.00 1,426.00 3,346.00 3,601.00 1,426.00 1,426.00 1,971.00 1,971.00 1,426.00 1,426.00 5,936.00 6,831.00
1,426 1,426 1,971 1,971 1,426 1,426 2,776 3,031 1,426 1,426 3,426 3,426 2,542 2,542 5,092 5,347 2,542 2,542 6,586 7,226 2,541.50 2,541.50 4,522.00 4,777.00 2,541.50 2,541.50 3,426.00 3,426.00 2,541.50 2,541.50 5,092.00 5,347.00 2,541.50 2,541.50 3,426.00 3,426.00 2,541.50 2,541.50 7,682.00 8,577.00

หมายเหตุ
 • ราคาที่ปรากฏเป็นราคาสำรวจ ณ เดือนมิถุนายน 2559
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณอ้างอิงจากอัตราค่าแรงกลาง (อัตราค่าแรง
  อาจแตกต่างกัน
  ในแต่ละพื้นที่)
 • การคำนวณนี้เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการตรวจเช็ค
  ตามระยะทาง
  หรือเวลาเท่านั้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  ที่อาจเกิดขึ้น
  จากงานบริการจริง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
GUARANTEED
FUTURE VALUE
ได้ราคาดี เพราะโตโยต้า
รับประกันมูลค่ารถยนต์ไฮบริดในอนาคต

*เมื่อนำรถ C-HR รุ่นไฮบริดมาแลกเปลี่ยนที่โตโยต้าชัวร์ในปีที่ 5 โดยราคาขายต่อรุ่นไฮบริด ( คิดเป็น % ของราคามาตรฐาน ) เท่ากับรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการโตโยต้าชัวร์ หรือพนักงานขาย
guaranteed future value
×