Toyota

Toyota Campus Challenge 2020

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและการส่งแผนงาน

ช่องทางการสมัคร การส่งแผนงาน

กิจกรรมเรียนรู้การขับขี่ปลอดภัย (TOYOTA Mobility Driving : MoD) ที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นช่องทางออนไลน์ โดยจะประกาศรายชื่อและรายละเอียดกิจกรรมใน วันที่ 11 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.toyota.co.th/campuschallenge2020 และ Line: @campuschallenge และทาง Facebook Group : White Road คลับ - กลุ่มคนขับรถดี

รอบคัดเลือก 20 ทีม

• คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบ 20 ทีม จากแผนงานที่ส่งเข้ามา และประกาศผล วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ www.toyota.co.th/campuschallenge2020 และ Line: @campuschallengeและทาง Facebook Group : White Road คลับ - กลุ่มคนขับรถดี

กิจกรรม Workshop และคัดเลือก 10 ทีม

20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับโอกาสร่วมกิจกรรม Workshop และคัดเลือก 10 ทีม
วันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2564 ที่อาคารพนาเวศ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์) จ.ฉะเชิงเทรา

กิจกรรม Workshop การนำเสนอแผนงาน

การประชาสัมพันธ์และรณรงค์จริงในสถานศึกษา (ระยะเวลา 1 เดือน)

รอบชิงชนะเลิศ

การดำเนินโครงการต่อยอด 4 เดือน (สำหรับทีมผู้ชนะ 3 อันดับแรก)

ทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น