สัญญาณกันขโมย

Electric

สัญญาณกันขโมย TVSS

  •  เป็นชุดสัญญาณกันขโมยที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ด้วยระบบ TVSS (Toyota Vehicle Security System) เมื่อล็อคประตูทุกบานระบบจะเริ่มทำงานพร้อมกับไฟกระพริบจะแสดงสถานะการทำงานของระบบ 

  • อีกทั้งยังสามารถค้นหารถของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้เสียงเตือน และไฟกระพริบ ซึ่งเหมาะกับการหารถในเวลากลางคืนหรือในที่จอดรถที่และในกรณีที่รีโมทสูญหาย 

  • สามารถยกเลิกระบบสัญญาณกันขโมยได้โดยใช้กุญแจ ระบบจะทำการส่งเสียงเตือนเมื่อประตูบานใดบานหนึ่งถูกเปิด มีการเสียบกุญแจ และตรวจจับการสั่นสะเทือน พร้อมทั้งมีระบบเสียงเตือน (PANIC) ในกรณีฉุกเฉินหรือร้องขอความช่วยเหลือ 

หมายเหตุ

- ราคาไม่รวมค่าแรงติดตั้ง
FB Line
รหัสสินค้า

PC625-0D003

ราคา 5,500.00 บาท

Wish List
Vios

รุ่นที่ติดตั้ง :

Entry

X
หน้าหลัก