โปรเจคเตอร์แสดงความเร็วดิจิตอล

ELECTRIC

โปรเจคเตอร์แสดงความเร็วดิจิตอล Head Up Display

● แสดงความเร็วบนกระจกหน้าด้านคนขับ จึงไม่ต้องละสายตาขณะขับขี่  และช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

● พร้อมเซ็นเซอร์อัจฉริยะปรับความเข็มของแสงให้เหมาะกับสภาวะแวดล้อมโดยอัตโนมัติ

● ระบบเตือนเมื่อความเร็วเกินกำหนด (over speed Warning) ซึ่งระบบนี้จะส่งเสียงสัญญาณเตือนเมื่อรถยนต์มีความเร็วเกินกว่าที่ผู้ขับขี่ได้ตั้งค่าไว้ (สามารถตั้งค่าความเร็วได้ 5 ระดับความเร็ว) 

● ซึ่งสามารถเลือกปิดหรือเปิดระบบนี้ได้อย่างอิสระ ระบบนี้เป็นเพียงสัญญาณเตือน ไม่มีผลกับความเร็วที่แท้จริงของรถ ซึ่งผู้ขับขี่ยังคงควบคุมความเร็วของรถได้อย่างอิสระทุกการการควบคุม

หมายเหตุ

● ราคาไม่รวมค่าแรงติดตั้ง
FB Line
รหัสสินค้า

PC6A6-0K001

ราคา 3,500.00 บาท

Wish List
Hilux Revo Standard Cab

รุ่นที่ติดตั้ง :

ใช้ได้กับทุกรุ่น

X
หน้าหลัก