ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา

Electric

ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา Blind Spot Monitor

• มีสวิทช์เปิด-ปิด การทำงาน จะเปิดอัตโนมัติทุกครั้งที่สตาร์ท

• มี 2 ฟังก์ชัน คือ
  1.ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSM)  
  2.ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA)
     - BSM ทำงานที่ความเร็วมากกว่า 15 กม./ชม. มีระยะการตรวจจับที่3.5 - 7.1 เมตร
     - BSM มีสัญญาณเตือน2แบบ
       1.LED ติดค้างในแต่ละด้าน เมื่อมีรถเข้ามาในบริเวณตรวจจับที่ด้านนั้น
       2.LED กระพริบในแต่ละด้าน เมื่อมีรถเข้ามาในบริเวณตรวจจับที่ด้านนั้นเมื่อเปิดไฟเลี้ยว

• RCTA ทำงานที่เกียร์อยู่ในตำแหน่งRความเร็วต่ำกว่า15 กม./ชม. มีระยะการตรวจจับที่ 5-20เมตร

• RCTA จะส่งสัญญาณเตือน
  - LED กระพริบในแต่ละด้านพร้อมเสียงเตือน เมื่อมีรถเข้ามาในบริเวนตรวจจับที่ด้านนั้น

หมายเหตุ

- ราคาไม่รวมค่าแรงติดตั้ง
FB Line
รหัสสินค้า

PC634-1200F

ราคา 4,900.00 บาท

Wish List
Corolla Altis

รุ่นที่ติดตั้ง :

1.6G

X
หน้าหลัก