ชุดสัญญาณแตร Premium Horn

Electric

ชุดสัญญาณแตร Premium Horn

• เป็นแตรที่มีโทนเสียงแตกต่างกับแตรเดิมที่ติดรถมา โดยจะมีโทนเสียงแบบเดียวกับรถยุโรประดับหรูโดยใน1ชุดจะประกอบด้วยแตรความถี่สูง(500Hz)และแตรความถี่ต่ำ(400Hz) มีเสียงดัง 110dB 

• ติดตั้งแทนที่แตรตัวเดิมของรถ(ตำแหน่งเดียวกัน)1ตัว ส่วนอีก1ตัวติดด้านหน้าของคานบนหม้อน้ำ


หมายเหตุ

 

- ราคาไม่รวมค่าแรงติดตั้ง

FB Line
รหัสสินค้า

PC6A2-F4001

ราคา 1,400.00 บาท

Wish List
C-HR

รุ่นที่ติดตั้ง :

HEV GR Sport

HEV Premium Safety

X
หน้าหลัก