22/12/60

โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนความสุขให้แก่เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม “โตโยต้าบุพการี ครั้งที่ 45”

      มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบริษัทในเครือ โตโยต้า ได้แก่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ชมรมผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้า และชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ร่วมจัดกิจกรรม “โตโยต้าบุพการี” ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 

     กิจกรรม “โตโยต้าบุพการี” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมสังคมของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ให้ได้รับความรักและความอบอุ่นเหมือนกับเด็กทั่วไปในสังคม พร้อมทั้งเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวโตโยต้า

     นอกจากนี้ กิจกรรรม “โตโยต้าบุพการี” จัดขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองผ่านการแสดงบนเวที การร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความใกล้ชิดและรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และมอบของขวัญให้แก่เด็กๆ ทุกคนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์อีกด้วย

     โดยในปีนี้ครอบครัวโตโยต้าร่วมสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 300,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ดังนี้

 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จัดซื้อเครื่องดนตรี เตียงเหล็กและที่นอนหุ้ม PVC รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท

 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมกล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโอ รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท

     มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวว่า “ผมขอชื่นชมสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ที่ดูแลขัดเกลาเด็กชายและเด็กหญิงตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 18 ปี รวมถึงอบรมให้เด็กๆ ได้มีความรู้ มีทักษะในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ตลอดจนการมอบความรักความอบอุ่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ เหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และผมขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองบ้าน ที่ให้โอกาสโตโยต้าได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทยผ่านกิจกรรม โตโยต้าบุพการี 

     เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ผมขออวยพรให้ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ และเด็กๆ ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จทุกประการ และขอให้เด็กๆ ทุกคนเป็นเด็กดีครับ” 


     โตโยต้ายังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการดำเนินงานของชุมชนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด


“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”