สำนักงานเลขานุการ
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

186/1 หมู่ 1 ถ. ทางรถไฟเก่า ต. สำโรงใต้
อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์: 02-386-1393-5
โทรสาร: 02-386-1885, 386-1437