MILESTONE
กว่า 20 ปี ของการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
โตโยต้า ไฮบริด พลิกโฉมวงการยานยนต์
ตั้งแต่ปี 2540
ด้วยการเปิดตัวและจำหน่ายรถยนต์
ระบบไฮบริด
ที่สมบูรณ์แบบ และยังคงพัฒนา
รถยนต์พลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
รู้จัก HYBRID เจเนอเรชันใหม่
ของโตโยต้า
BEST FUEL EFFICIENCYประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 25 กม. / ลิตร*
BATTERY DURABILITYพัฒนาระบบระบายความร้อนในแบตเตอรี่
ไฮบริดใหม่
อายุการใช้งานยาวขึ้น
LOW EMISSIONเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการปล่อย CO2
เพียง 92 กรัม / กม.*
ข้อมูลจาก ECO STICKER
รถยนต์ CAMRY
รุ่น 2.5 HV Premium
INNOVATION
โตโยต้า กับนวัตกรรมเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
โตโยต้ายังคงมุ่งมั่นวิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เกี่ยวกับ
พลังงาน
ทางเลือก
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเรายังคงใช้น้ำมันเป็นพลังงานหลักสำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์
ในปัจจุบัน
ก็ตาม โดยมีจุดประสงค์หลัก 3 ประการ คือ ค้นหาพลังงาน
ทางเลือก
ที่จะ
มาทดแทนน้ำมัน ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และป้องกันมลพิษทางอากาศ เพื่อ
ตอบสนอง
ความต้องการใช้พลังงาน
ที่เพิ่มขึ้น
ทุกวัน ให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด
โดยมีเทคโนโลยีไฮบริด เป็นหัวใจหลักในการพัฒนายานยนต์
เพื่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งโตโยต้าได้พยายามพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งความหนาแน่นของพลังงานที่มากขึ้น

พร้อมกับการพัฒนาระบบเครื่องยนต์ทั่วไปและระบบเครื่องยนต์พลังงานทางเลือก ควบคู่กันไปเพื่อความสมบูรณ์แบบของ
ยานยนต์
เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้นไปที่การ พัฒนายานยนต์
ระบบไฮบริด
×