ที่มาโครงการ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คณะกรรมการกลุ่มทำงานเฉพาะกิจ SRM Task Team

ด้านกิจกรรมท้องถิ่นและงานประจำปี

 1. คุณธนากร ศรีจอมขวัญ
  (ที่ปรึกษาโครงการ)
 2. คุณอนันต์ เภตรา
  (หัวหน้ากลุ่ม)
 3. คุณสุชาติ เพชราภิรัตน์
 4. คุณปาริชาติ มั่นเปล่ง
 5. คุณศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ
 6. คุณทิพรัตน์ พณิชไพโรจน์
 7. คุณภาณุ เภตรา
 8. คุณภัทรา ยวดลาด
 9. คุณยงสิน ยุวธานนท์
 10. คุณคริษฐ์ จันทศาศวัต
 11. คุณศิวกร พณิชไพโรจน์
 12. คุณกิตติคุณ อิทธิประภากุล
 13. คุณสุธาสินี จิตรสกุล
 14. คุณนวพร สงวนตระกูล
 15. คุณมังกร ยนต์ตระกูล
 16. คุณอิทธิ ลิมสถายุรัตน์
 17. คุณพนา อดิเทพวรพันธ์
 • (ต.สยามออโต้ซาลอน)
 •  
 • (ต.เภตรา)
 •  
 • (ต.ชัยรัชการ)
 • (ต.เอกนิมิตไทย)
 • (ต.สยามออโต้ซาลอน)
 • (ต.เจดีย์คาร์)
 • (ต.เภตรา
 • (ต.ประตูน้ำพระอินทร์)
 • (ต.ตราด)
 • (ต.จันทบุรี)
 • (ต.ท่าจีน)
 • (ต.ลำปาง)
 • (ต.เชียงราย)
 • (ต.ขอนแก่น)
 • (ต.ร้อยเอ็ด)
 • (ต.ชุมพร)
 • (ต.นครศรีฯ)