MENU

คลิกกับดีไซน์แตกต่าง

Exterior

NEXT
BACK

คลิกกับฟังก์ชันโดนใจ

Interior

NEXT
BACK

คลิกกับพื้นที่ลงตัว

Utility

NEXT
BACK

คลิกกับการเติมเต็มอิสระ

Storage

NEXT
BACK

คลิกกับการเติมเต็มอิสระ

Seat arrangement

Seat

arrangement

คลิกกับการควบคุมที่มั่นใจ

performance

& safety

NEXT
BACK

PANORAMIC VIEW MONITOR

เทคโนโลยีสุดล้ำที่ช่วยให้ผู้ขับขี่เห็นมุมมองรอบทิศทางผ่านกล้อง 4 จุด
รอบคัน จับภาพแบบเรียลไทม์ ก่อนประมวลผลเป็นภาพมุมสูงผ่าน
หน้าจอ โดยทํางานสอดคล้องกับความเร็วและเซ็นเซอร์หน้า/หลัง
สามารถตรวจจับบุคคลหรือวัตถุใกล้ตัวรถ อีกขั้นของเทคโนโลยีที่เพิ่ม
ความปลอดภัยและความมั่นใจในทุกเส้นทางได้อย่างลงตัว

กล้องมองภาพรอบทิศทางอัจฉริยะ

PVM

NEXT
BACK

คลิกกับอุปกรณ์ตกแต่งแท้ เติมเต็มความเป็นคุณ

Accessories

NEXT
BACK

model line-up

V grade

Color

CITRUS MICA METALLIC