กิจกรรมส่งเสริมสังคม
Title : Campus Challenge 2016 โดยโตโยต้าถนนสีขาว (รอบชิงชนะเลิศ)