Toyota

FB Twitter
th en

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 จุด

มั่นใจขึ้นอีกขั้นของการปกป้องที่เหนือชั้น ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ด้วยถุงลมเสริมความปลอดภัย ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / ด้านข้าง
2 ตำแหน่ง / ม่าน 2 ตำแหน่ง/ เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง

X

Active Safety

Passive Safety

Passive Safety Active Safety

Next

Toyota