บริการเช็กระยะทันใจพลัส Express Maintenance Plus

รายการเช็กระยะมาตรฐาน

 • 01

  ระบบเครื่องยนต์

 • 02

  ระบบส่งกำลัง

 • 03

  ระบบเบรก

 • 04

  ระบบรองรับ

 • 05

  ระบบบังคับเลี้ยว

 • 06

  ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรถยนต์

 • 07

  ระบบเครื่องปรับอากาศ

รายการเช็กระยะทันใจพลัส (EM Plus)

 • รุ่นรถยนต์ กลุ่มที่ 1

  รถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น เช็กระยะมาตรฐานทุกๆ 10,000 กม.

  รายการอะไหล่และบริการเพิ่มเติมที่ให้บริการ พร้อมกับการเช็กระยะมาตรฐาน

  • หมวดที่ 1 เวลาที่ให้บริการ 60 นาที

   • เปลี่ยนแบตเตอรี่

   • เปลี่ยนหลอดไฟ

   • เปลี่ยนกรองแอร์

   • เปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนและยางปัดน้ำฝน

  • หมวดที่ 2 เวลาที่ให้บริการ 90 นาที

   (สามารถเลือกรายการอะไหล่และบริการ ตามที่กำหนด เพียง 1 รายการเท่านั้น)

   • เปลี่ยนผ้าเบรก*

   • เปลี่ยนโช้คอัพ**

   • เปลี่ยนสายพานเครื่องยนต์

   • เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง

   • เปลี่ยนกรองเบนซิน

 • รุ่นรถยนต์ กลุ่มที่ 2

  รถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น เช็กระยะมาตรฐานทุกๆ 40,000 กม.

  รายการอะไหล่และบริการเพิ่มเติมที่ให้บริการ พร้อมกับการเช็กระยะมาตรฐาน

  • หมวดที่ 1 เวลาที่ให้บริการ 75 นาที

   • เปลี่ยนแบตเตอรี่

   • เปลี่ยนหลอดไฟ

   • เปลี่ยนกรองแอร์

   • เปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนและยางปัดน้ำฝน

  • หมวดที่ 2 เวลาที่ให้บริการ 90 นาที

   (สามารถเลือกรายการอะไหล่และบริการ ตามที่กำหนด เพียง 1 รายการเท่านั้น)

   • เปลี่ยนผ้าเบรก*

   • เปลี่ยนโช้คอัพ**

   • เปลี่ยนสายพานเครื่องยนต์

   • เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง

   • เปลี่ยนกรองเบนซิน

รายการอะไหล่และบริการเพิ่มเติมที่ให้บริการพร้อมกับการเช็กระยะมาตรฐาน

 • หมวดที่ 1 เวลาที่ให้บริการ 60 นาที

  • เปลี่ยนแบตเตอรี่

  • เปลี่ยนหลอดไฟ

  • เปลี่ยนกรองแอร์

  • เปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนและยางปัดน้ำฝน

 • หมวดที่ 1 เวลาที่ให้บริการ 75 นาที

  • เปลี่ยนแบตเตอรี่

  • เปลี่ยนหลอดไฟ

  • เปลี่ยนกรองแอร์

  • เปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนและยางปัดน้ำฝน

 • หมวดที่ 2 เวลาที่ให้บริการ 90 นาที

  (สามารถเลือกรายการอะไหล่และบริการตามที่กำหนด เพียง 1 รายการเท่านั้น)

  • เปลี่ยนผ้าเบรก*

  • เปลี่ยนโช้คอัพ**

  • เปลี่ยนสายพานเครื่องยนต์

  • เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง

  • เปลี่ยนกรองเบนซิน

 • หมวดที่ 2 เวลาที่ให้บริการ 90 นาที

  (สามารถเลือกรายการอะไหล่และบริการตามที่กำหนด เพียง 1 รายการเท่านั้น)

  • เปลี่ยนผ้าเบรก*

  • เปลี่ยนโช้คอัพ**

  • เปลี่ยนสายพานเครื่องยนต์

  • เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง

  • เปลี่ยนกรองเบนซิน

* เปลี่ยนผ้าเบรก 1 คู่ เท่านั้น (รวมเจียรจาน) ** เปลี่ยนโช้คอัพ สำหรับรถกระบะ

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการโปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านคอลเซ็นเตอร์ กรณีไม่ได้นัดหมาย ระยะเวลาการให้บริการขึ้นอยู่กับความพร้อมของช่องการเช็กระยะ