หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขทั้งหมดจำกัดสิทธิ์สำหรับลูกค้าโตโยต้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 2. ใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้ออะไหล่ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
 3. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือบริการอื่น ๆ ทดแทนได้
 4. ยกเว้นรถยนต์โตโยต้าที่มิได้จำหน่ายโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และรถยนต์โตโยต้าที่เป็นทรัพย์สินของผู้แทนจำหน่ายและรถที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกค้ารายใหญ่ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (Fleet Sales)
 5. ส่วนลดค่าอะไหล่ 20% เมื่อซื้อรายการอะไหล่ที่กำหนด 2 ชิ้นขึ้นไปพร้อมกัน ได้แก่ กลุ่มผ้าเบรก หรือโช้คอัพ (ผ้าเบรก 2 ชิ้น หรือ โช้คอัพ 2 ชิ้น)
 6. ส่วนลดค่าอะไหล่ 15% เมื่อซื้อรายการอะไหล่ผ้าเบรก หรือโช้คอัพ
 7. ส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท เมื่อซื้อยาง 4 เส้น
 8. ส่วนลดแบตเตอรี่แท้โตโยต้า มูลค่า 250 – 400 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ที่ใช้ และรุ่นของรถยนต์
 9. ที่ปัดน้ำฝน ราคาเริ่มต้น 450 บาท
 10. สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะการเปิดงานซ่อมที่ศูนย์บริการฯ เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับการซื้ออะไหล่ไปใช้ภายนอกศูนย์บริการฯ ได้
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการโตโยต้ากว่า 470 แห่งใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โตโยต้าทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 0-2386-2000 หรือ 1800-238-444 (ต่างจังหวัดโทรฟรีสำหรับโทรศัพท์พื้นฐานเท่านั้น)
 13. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด