เงื่อนไขการให้ส่วนลดอะไหล่และเคมีภัณฑ์

 1. เงื่อนไขทั้งหมดจำกัดสิทธิ์สำหรับลูกค้าโตโยต้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562 และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 2. ใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้ออะไหล่ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
 3. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือบริการอื่นๆ ทดแทนได้
 4. ยกเว้นรถยนต์โตโยต้าที่มิได้จำหน่ายโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และรถยนต์โตโยต้าที่เป็นทรัพย์สินของผู้แทนจำหน่ายและรถที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกค้ารายใหญ่ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (Fleet Sale)
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการโตโยต้ากว่า 470 แห่งใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โตโยต้าทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 0-2386-2000 หรือ 1800-238-444 (ต่างจังหวัดโทรฟรีสำหรับโทรศัพท์ พื้นฐานเท่านั้น) บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th/customerservice
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 8. รายการอะไหล่/เคมีภัณฑ์ ตามคู่มือบำรุงมาตรฐาน

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม T-MEx 3 เท่า

 1. เงื่อนไขทั้งหมดจำกัดสิทธิ์สำหรับลูกค้าโตโยต้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 2. ใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้ออะไหล่ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
 3. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือบริการอื่นๆ ทดแทนได้
 4. ยกเว้นรถยนต์โตโยต้าที่มิได้จำหน่ายโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และรถยนต์โตโยต้าที่เป็นทรัพย์สินของผู้แทนจำหน่ายและรถที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกค้ารายใหญ่ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (Fleet Sale)
 5. สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะการเปิดงานซ่อมที่ศูนย์บริการฯ เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับการซื้ออะไหล่ไปใช้ภายนอกศูนย์บริการฯ และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. รายละเอียดการนับคะแนนสะสม T-MEx 3 เท่า การคิดคะแนนปกติสำหรับลูกค้าเลขไมล์ไม่เกิน 50,000 กม. คือ 50 บาท = 1 แต้ม ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขกิจกรรม 50 บาท = 3 แต้ม มีเงื่อนไขดังนี้
  - งานเช็กระยะตั้งแต่ 110,000 - 200,000 กม.
  - เงื่อนไขส่วนลดเฉพาะอะไหล่และเคมีภัณฑ์เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  - รายการอะไหล่และเคมีภัณฑ์ ตามคู่มือบำรุงมาตรฐาน
  - คะแนนสะสมที่ได้รับ มีอายุ 8 เดือน และจะได้รับแต้มทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากเข้าเช็กระยะ
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการโตโยต้ากว่า 470 แห่งใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โตโยต้าทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 0-2386-2000 หรือ 1800-238-444 (ต่างจังหวัดโทรฟรีสำหรับโทรศัพท์ พื้นฐานเท่านั้น) บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th/customerservice