ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

 1. เป็นบริษัทแกนนำของโตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิค และเครือข่าย
  โตโยต้าทั่วโลก
 2. เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและยกย่องที่สุดในประเทศไทย

หลักการ

 1. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการท้าทายและเปลี่ยนแปลง
 2. เคารพและยอมรับผู้อื่น
 3. ยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้า
 4. ทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด
 5. รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

 1. สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างเอเชียแปซิฟิก
 2. บรรลุการเป็นผู้นำ ในด้านความพึงพอใจของลูกค้า
  และในด้าน สัดส่วนการตลาด
 3. กำหนดให้ความปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุด ของกิจกรรม รากฐานของบริษัท
 4. สร้างสังคมที่มีคุณภาพโดยการทำกิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อสังคม

แผนที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

 

โตโยต้าสำโรง แผนที่โตโยต้าสำโรง
บ้านโพธิ์-เกตเวย์
แผนที่โตโยต้า
สำนักงานกรุงเทพ

กลุ่มโตโยต้าในประเทศไทย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (2505)
สำนักงานใหญ่และโรงงานโตโยต้า (สำโรง)
186/1 หมู่ 1 ถ.ทางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้ 
อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
0-2386-1000 0-2386-1000 http://www.toyota.co.th
สำนักงานกรุงเทพฯ
ชั้น 41-43 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0-2305-2000 0-2305-2013  
โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์)
74 หมู่ 9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว 
จ.ฉะเชิงเทรา 24190
0-3854-4000 0-3854-4401  
โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์)
99 หมู่ 2 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา 24140
0-3812-2001    
บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (2507)
99 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ 
อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
0-2384-2900 0-2384-0329  
บริษัท โตโยต้า ออโต้ บอดี้ ประเทศไทย จำกัด (2521)
82/1 หมู่ 2 ถ. ทางรถไฟเก่า ต. สำโรงใต้  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10270 0-2386-1000    
บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (2530)
700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต. บ้านเก่า อ.พานทอง จ. ชลบุรี 20160 0-3846-9000   http://www.siamtoyota.co.th
บริษัท ไทย ออโต้ เวิคส์ จำกัด (2531)
187 หมู่ 9 ถ. ทางรถไฟเก่า ต.เทพารักษ์ 
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10270
0-2386-1000    
บริษัท โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส จำกัด (2535)
242 หมู่ 11 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงบางนา 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
0-2361-5501-20   http://www.tbs.co.th
บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (2536)
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19 ถ.พระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2660-5555   http://www.tlt.co.th
บริษัท เทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จำกัด (2541)
25 หมู่ 7 ถ.สุวินทวงศ์ กม.66 ต.คลองนคร เนืองเขต
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
0-3884-7377    
บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด (2542)
76 หมู่ 9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว 
จ.ฉะเชิงเทรา 24190
0-3884-7377    
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (2546)
99 หมู่ 5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 0-2790-5000