คำแนะนำในการเข้ารับบริการ

ปรัชญาการทำงาน ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มุ่งมั่นเป็นพลเมือง ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยจะยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพราะว่าเราใส่ใจเวลาอันมีค่าของคุณ โตโยต้าจึงมีระบบการบริการ ที่สะดวกรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและบุคลากรที่มีคุณภาพ
 ให้คุณมั่นใจในการนำรถเข้าบริการเช๊คสภาพตามระยะทาง

การนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อเช็คระยะตามกำหนด

การนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คระยะตามกำหนด เป็นสิ่งที่ท่านเจ้าของรถ ต้องปฏิบัติเพื่อบำรุงรักษารถ ให้อยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์อยู่เสมอพร้อมทั้งแสดงบัตรรับประกันคุณภาพทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ตามนโยบาย การรับประกันคุณภาพอย่างครบถ้วน

ประเภทการเช็คระยะฟรี

img

ศูนย์บริการโตโยต้าจะให้บริการตรวจเช็คฟรีตามระยะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าน้ำมันหล่อลื่น, สารหล่อลื่นและอะไหล่
ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานปกติ โดยท่านเจ้าของรถต้องนำรถเข้ารับบริการตาม ระยะทางและเวลาที่กำหนดแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง
ถึงก่อนโดยเพื่อความสะดวกของท่าน ท่านสามารถ โทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าทุกแห่ง