ผลสำเร็จโครงการ

“ไคเซน ใคร ๆ ก็ทำได้ ทำง่าย ได้ผลจริง”

ผลสำเร็จของโครงการ

จากการเข้าไปถึงพื้นที่และศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้ประกอบการ และนำเอานวัตกรรมความคิดของโตโยต้า ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจนั้นๆ อย่างเหมาะสม นำไปสู่ผลสำเร็จของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้โตโยต้า มุ่งเน้นความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น ผู้ ประกอบการและพนักงานสามารถปฏิบัติงาน และพัฒนาปรับปรุงได้ด้วยตัวเองอย่างเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งสร้างความสุขแก่สังคมและชุมชน นอกจากนี้ โตโยต้า ยังมีแผนการขยายโครงการสู่จังหวัดใหญ่ในทุกภูมิภาคในปี 2563 และขยายให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศในปี 2565

กลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป

“เหมือนถูกรางวัลที่ 1” คือคำเปรียบเปรยของ “รสวรรณ จงไมตรีพร” จากวิสาหกิจชุมชมตัดเย็บเสื้อโปโล “ฮาร์ท โอทอป”

ดูรายละเอียด

กลุ่มผลิตข้าวแต๋นน้ำแตงโม

อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา

ถ่านจากกะลามะพร้าว

อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา