ข่าวประชาสัมพันธ์

TSI : โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์

การนำความรู้และประสบการณ์การทำงานของโตโยต้าถ่ายทอดสู่ธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืน

ดูรายละเอียด

เปิดศูนย์เรียนรู้ 'โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์'

เปิดศูนย์เรียนรู้ 'โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์' มุ่งแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน

ดูรายละเอียด