Toyota

กิจกรรมเยี่ยมชม โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ (กลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี)

 • วันที่เปิดให้เข้าชม :
  ทุกวันทำการ ยกเว้น วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สถานที่ :
  กลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี
 • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :
  10 - 30 ท่าน

กิจกรรมเยี่ยมชม โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ (กลุ่มข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ จังหวัดขอนแก่น)

 • วันที่เปิดให้เข้าชม :
  ทุกวันทำการ ยกเว้น วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สถานที่ :
  กลุ่มข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ จังหวัดขอนแก่น
 • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :
  10 - 30 ท่าน