ที่มาโครงการ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมสังคมสัมพันธ์ คือ

จากการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นระยะเวลามากกว่า 50 ปี โตโยต้ายังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทยในหลากหลายด้าน ภายใต้แนวความคิด "โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข" (Toyota Mobility of Happiness)

ซึ่งกิจกรรมสังคมสัมพันธ์ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายในการเป็นองค์กรที่มีจิตสำนึกของ ความรับผิดชอบต่อสังคมไทย โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ และบริษัทฯ ในเครือ จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมท้องถิ่น ทั้งในรูปแบบของความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ในรูปแบบของการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ของโตโยต้าเข้าไปปรับใช้ ทั้งในเชิงธุรกิจ เชิงวัฒนะธรรม และเชิงภูมิศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนความสุข สร้างรอยยิ้ม และพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน

 

โครงสร้างทั้งหมด