ผลการค้นหาที่ปรึกษาการขาย

ชื่อ – นามสกุล :

เกริกชัย คำแน่น

รหัสประจำตัว :

108xxx

ตำแหน่ง :

ที่ปรึกษาการขาย

ประเภทใบอนุญาต :

Sales Certified

ชื่อผู้แทนจำหน่าย :

บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด

คติประจำตัว :

ทำงานอย่างมืออาชีพ เบอร์ 1 แห่ง สมุทรปราการ

ประสบการณ์ :

4.6 ปี

รางวัลที่ได้รับ :

-

Salesman Club :

-

เบอร์โทรศัพท์ :

Line ID :

pongpang162

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ

  • • ข้อมูลของที่ปรึกษาการขายที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันตัวตนของที่ปรึกษาการขายที่ท่านติดต่อนั้นเป็นพนักงานของผู้แทนจำหน่ายจริง และสร้างความมั่นใจว่าท่านจะได้รับการบริการผ่านที่ปรึกษาการขายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานของโตโยต้า เท่านั้น
  • • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ระหว่างท่าน กับ ผู้แทนจำหน่ายและที่ปรึกษาการขาย