บนเส้นทางของที่ปรึกษาการขาย

ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ทุกการวัดผลให้ได้มาซึ่งสถานะที่ปรึกษาการขาย ทุกความพยายามฝึกฝนตนเองไปสู่มาตรฐานของการขายสินค้าเทคโนโลยียานยนต์ ที่ปรึกษาการขายโตโยต้าไม่เพียงแค่เป็นตัวแทนในการสื่อสารความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมแบรนด์โตโยต้าให้ทรงคุณค่าและงดงาม

ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ทุกการวัดผลให้ได้มาซึ่งสถานะที่ปรึกษาการขาย ทุกความพยายามฝึกฝนตนเองไปสู่มาตรฐานของการขายสินค้าเทคโนโลยียานยนต์ ที่ปรึกษาการขายโตโยต้าไม่เพียงแค่เป็นตัวแทนในการสื่อสารความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมแบรนด์โตโยต้าให้ทรงคุณค่าและงดงาม

ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ทุกการวัดผลให้ได้มาซึ่งสถานะที่ปรึกษาการขาย ทุกความพยายามฝึกฝนตนเองไปสู่มาตรฐานของการขายสินค้าเทคโนโลยียานยนต์ ที่ปรึกษาการขายโตโยต้าไม่เพียงแค่เป็นตัวแทนในการสื่อสารความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมแบรนด์โตโยต้าให้ทรงคุณค่าและงดงาม

ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ทุกการวัดผล
ให้ได้มาซึ่งสถานะที่ปรึกษาการขาย ทุกความพยายามฝึกฝนตนเองไปสู่มาตรฐานของการขายสินค้าเทคโนโลยียานยนต์ ที่ปรึกษาการขายโตโยต้าไม่เพียงแค่เป็นตัวแทนในการสื่อสารความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมแบรนด์โตโยต้าให้ทรงคุณค่าและงดงาม

ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ทุกการวัดผล
ให้ได้มาซึ่งสถานะที่ปรึกษาการขาย ทุกความพยายามฝึกฝนตนเองไปสู่มาตรฐานของการขายสินค้าเทคโนโลยียานยนต์ ที่ปรึกษาการขายโตโยต้าไม่เพียงแค่เป็นตัวแทนในการสื่อสารความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมแบรนด์โตโยต้าให้ทรงคุณค่าและงดงาม

จุดเริ่มต้นของที่ปรึกษาการขาย

เมื่อผ่านการฝึกอบรมเนื้อหา 4 ระดับ คือ ระดับเซลล์เซอร์ทิไฟด์    ระดับเซลล์เอ็กเซ็กคิวทีฟ ระดับเซลล์เอ็กเซ็กคิวทีฟโกลด์    และระดับเซลล์เอ็กเซ็กคิวทีฟไดมอนด์ ตามมาตรฐานที่ปรึกษาการขายโตโยต้า โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนสำคัญอันได้แก่ การส่งเสริมด้านบุคลิกภาพ ความรู้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยียานยนต์ ทักษะการขายและการให้บริการขั้นสูง รวมถึงด้านพฤติกรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

ที่ปรึกษาการขายทุกคนจะได้รับการรับรองสถานะตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน    โดยจะได้รับรหัสประจำตัวที่ลูกค้าสามารถใช้ค้นหาผ่านเว็บไซต์    เพื่อยืนยันตัวตนของที่ปรึกษาการขายของท่าน    และสร้างความมั่นใจว่าท่านจะได้รับการบริการผ่านที่ปรึกษาการขาย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานของโตโยต้า

เมื่อผ่านการฝึกอบรมเนื้อหา 4 ระดับ คือ ระดับเซลล์เซอร์ทิไฟด์ ระดับเซลล์เอ็กเซ็กคิวทีฟ ระดับเซลล์เอ็กเซ็กคิวทีฟโกลด์ และระดับเซลล์เอ็กเซ็กคิวทีฟไดมอนด์ ตามมาตรฐานที่ปรึกษาการขายโตโยต้า โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนสำคัญอันได้แก่ การส่งเสริมด้านบุคลิกภาพ ความรู้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยียานยนต์ ทักษะการขายและการให้บริการขั้นสูง รวมถึงด้านพฤติกรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

ที่ปรึกษาการขายทุกคนจะได้รับการรับรองสถานะตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน โดยจะได้รับรหัสประจำตัวที่ลูกค้าสามารถใช้ค้นหาผ่านเว็บไซต์ เพื่อยืนยันตัวตนของที่ปรึกษาการขายของท่าน และสร้างความมั่นใจว่าท่านจะได้รับการบริการผ่านที่ปรึกษาการขาย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานของโตโยต้า

เมื่อผ่านการฝึกอบรมเนื้อหา 4 ระดับ คือ
ระดับเซลล์เซอร์ทิไฟด์ ระดับเซลล์เอ็กเซ็กคิวทีฟ
ระดับเซลล์เอ็กเซ็กคิวทีฟโกลด์ และระดับเซลล์เอ็กเซ็กคิวทีฟไดมอนด์ ตามมาตรฐานที่ปรึกษาการขายโตโยต้า โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนสำคัญอันได้แก่ การส่งเสริมด้านบุคลิกภาพ ความรู้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยียานยนต์ ทักษะการขายและการให้บริการขั้นสูง รวมถึงด้านพฤติกรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

ที่ปรึกษาการขายทุกคนจะได้รับการรับรองสถานะตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน โดยจะได้รับรหัสประจำตัวที่ลูกค้าสามารถใช้ค้นหาผ่านเว็บไซต์ เพื่อยืนยันตัวตนของที่ปรึกษาการขายของท่าน และสร้างความมั่นใจว่าท่านจะได้รับการบริการผ่านที่ปรึกษาการขาย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานของโตโยต้า

เมื่อผ่านการฝึกอบรมเนื้อหา 4 ระดับ คือ
ระดับเซลล์เซอร์ทิไฟด์ ระดับเซลล์เอ็กเซ็กคิวทีฟ
ระดับเซลล์เอ็กเซ็กคิวทีฟโกลด์ และระดับเซลล์เอ็กเซ็กคิวทีฟไดมอนด์ ตามมาตรฐานที่ปรึกษาการขายโตโยต้า โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนสำคัญอันได้แก่ การส่งเสริมด้านบุคลิกภาพ ความรู้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยียานยนต์ ทักษะการขายและการให้บริการขั้นสูง รวมถึงด้านพฤติกรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

ที่ปรึกษาการขายทุกคนจะได้รับการรับรองสถานะตั้งแต่
วันแรกที่เริ่มงาน โดยจะได้รับรหัสประจำตัวที่ลูกค้าสามารถใช้ค้นหาผ่านเว็บไซต์ เพื่อยืนยันตัวตนของที่ปรึกษาการขายของท่าน และสร้างความมั่นใจว่าท่านจะได้รับการบริการผ่านที่ปรึกษาการขาย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานของโตโยต้า

เมื่อผ่านการฝึกอบรมเนื้อหา 4 ระดับ คือ
ระดับเซลล์เซอร์ทิไฟด์ ระดับเซลล์เอ็กเซ็กคิวทีฟ
ระดับเซลล์เอ็กเซ็กคิวทีฟโกลด์ และระดับเซลล์เอ็กเซ็กคิวทีฟไดมอนด์ ตามมาตรฐานที่ปรึกษาการขายโตโยต้า โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนสำคัญอันได้แก่ การส่งเสริมด้านบุคลิกภาพ ความรู้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยียานยนต์ ทักษะการขายและการให้บริการขั้นสูง รวมถึงด้านพฤติกรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

ที่ปรึกษาการขายทุกคนจะได้รับการรับรองสถานะตั้งแต่
วันแรกที่เริ่มงาน โดยจะได้รับรหัสประจำตัวที่ลูกค้าสามารถใช้ค้นหาผ่านเว็บไซต์ เพื่อยืนยันตัวตนของที่ปรึกษาการขายของท่าน และสร้างความมั่นใจว่าท่านจะได้รับการบริการผ่านที่ปรึกษาการขาย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานของโตโยต้า

 • การเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนางานบริการให้ดีเยี่ยม

  ตลอดเวลาที่ผ่านมา โตโยต้าเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างที่ปรึกษาการขายที่มีคุณภาพ และความจำเป็นในการดูแลและส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มนี้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญทักษะในด้านต่างๆ ให้อยู่ระดับที่เหนือความคาดหวัง

  Sales Executive Diamond
  ใบอนุญาตระดับ เซลล์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ ไดมอนด์ อายุงาน ≥ 7 ปี

  Sales Executive Gold
  ใบอนุญาตระดับ เซลล์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ โกลด์ อายุงาน > 5 ปี

  Sales Executive
  ใบอนุญาตระดับ เซลล์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ อายุงาน > 3 ปี

  Sales Certified
  ใบอนุญาตระดับ เซลล์ เซอร์ทิไฟด์ อายุงาน ≤ 3 ปี

 • หลักสูตรการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ เพื่อให้เรียนรู้เรื่องมารยาท ด้านการแต่งกาย การวางตัว และการพูดคุยกับลูกค้าด้วยหัวใจบริการ

 • ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ของทุกผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยียานยนต์ ได้ถูกนำมาถ่ายทอดอย่างเข้มข้น โดยมีเป้าหมายให้ที่ปรึกษาการขายโตโยต้าสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ กลไกการทำงาน การใช้งานอุปกรณ์ คุณสมบัติต่างๆ และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานรถยนต์โตโยต้าที่หลากหลาย ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

 • ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เครือข่ายธุรกิจโตโยต้า ที่ปรึกษาการขายสามารถแนะนำบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ เช่น อุปกรณ์ตกแต่ง         การคำนวณสินเชื่อ     ผลิตภัณฑ์ด้านงานประกันภัยที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าแบบครบวงจร และการเพิ่มทางเลือกของบริการหลังการขาย เพื่อให้วางใจได้ว่ารถยนต์ของลูกค้าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง

 • ความรู้ด้านการบริการหลังการส่งมอบ          ที่ปรึกษาการขายทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยง ดูแลประสานงาน ด้านบริการหลังการขาย เพื่อดูแลลูกค้าโตโยต้าตลอดไป

 • การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด การเป็นที่ปรึกษาการขาย ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง    ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางเทคนิคใหม่ๆ    ที่ต้องใส่ใจจดจำ    รวมไปถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่อาจทำให้ต้องปรับตัวเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพ ที่จะสามารถตอบสนองต่อการบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนางานบริการให้ดีเยี่ยม

ตลอดเวลาที่ผ่านมา โตโยต้าเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างที่ปรึกษาการขายที่มีคุณภาพ และความจำเป็นในการดูแลและส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มนี้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญทักษะในด้านต่างๆ ให้อยู่ระดับที่เหนือความคาดหวัง

ตลอดเวลาที่ผ่านมา โตโยต้าเล็งเห็นความสำคัญของการสร้าง
ที่ปรึกษาการขายที่มีคุณภาพ และความจำเป็นในการดูแลและ
ส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มนี้มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญทักษะในด้านต่างๆ ให้อยู่ระดับที่เหนือความคาดหวัง

ตลอดเวลาที่ผ่านมา โตโยต้าเล็งเห็นความสำคัญของ
การสร้างที่ปรึกษาการขายที่มีคุณภาพ และความจำเป็นในการดูแลและส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มนี้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญทักษะในด้านต่างๆ ให้อยู่ระดับที่เหนือ
ความคาดหวัง

ตลอดเวลาที่ผ่านมา โตโยต้าเล็งเห็นความสำคัญของ
การสร้างที่ปรึกษาการขายที่มีคุณภาพ และความจำเป็นในการดูแลและส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มนี้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญทักษะในด้านต่างๆ ให้อยู่ระดับที่เหนือ
ความคาดหวัง

Sales Executive Diamond
ใบอนุญาตระดับ เซลล์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ ไดมอนด์ อายุงาน ≥ 7 ปี

Sales Executive Gold
ใบอนุญาตระดับ เซลล์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ โกลด์ อายุงาน > 5 ปี

Sales Executive
ใบอนุญาตระดับ เซลล์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ อายุงาน > 3 ปี

Sales Certified
ใบอนุญาตระดับ เซลล์ เซอร์ทิไฟด์ อายุงาน ≤ 3 ปี

 • หลักสูตรการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ เพื่อให้เรียนรู้เรื่องมารยาท ด้านการแต่งกาย การวางตัว และการพูดคุยกับลูกค้าด้วยหัวใจบริการ

 • ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ของทุกผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยียานยนต์ ได้ถูกนำมาถ่ายทอดอย่างเข้มข้น โดยมีเป้าหมายให้ที่ปรึกษาการขายโตโยต้าสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ กลไกการทำงาน การใช้งานอุปกรณ์ คุณสมบัติต่างๆ และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานรถยนต์โตโยต้าที่หลากหลาย ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

 • ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เครือข่ายโตโยต้า ที่ปรึกษาการขายสามารถแนะนำบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ เช่น อุปกรณ์ตกแต่ง การคำนวณสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ด้านงานประกันภัยที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าแบบครบวงจร และการเพิ่มทางเลือกของบริการหลังการขาย เพื่อให้วางใจได้ว่ารถยนต์ของลูกค้าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง

 • ความรู้ด้านการบริการหลังการส่งมอบ ที่ปรึกษาการขายทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยง ดูแลประสานงาน ด้านบริการหลังการขาย เพื่อดูแลลูกค้าโตโยต้าตลอดไป

 • การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด การเป็นที่ปรึกษาการขาย ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางเทคนิคใหม่ๆ ที่ต้องใส่ใจจดจำ รวมไปถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่อาจทำให้ต้องปรับตัวเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพ ที่จะสามารถตอบสนองต่อการบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การทดสอบศักยภาพและความสามารถ

เพื่อรักษาคุณภาพ ความรู้ และความสามารถให้ยั่งยืนและทันสมัย ที่ปรึกษาการขายโตโยต้าจะได้รับการทดสอบและวัดผลตามขั้นตอนตลอดทั้งปี อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันกับตัวเอง รักษามาตรฐาน และเพื่อจุดประกายให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนไปสู่งานบริการในระดับสูงยิ่งขึ้น

เพื่อรักษาคุณภาพ ความรู้ และความสามารถให้ยั่งยืนและทันสมัย ที่ปรึกษาการขายโตโยต้าจะได้รับการทดสอบและวัดผลตามขั้นตอนตลอดทั้งปี อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันกับตัวเอง รักษามาตรฐาน และเพื่อจุดประกายให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนไปสู่งานบริการในระดับสูงยิ่งขึ้น

เพื่อรักษาคุณภาพ ความรู้ และความสามารถให้ยั่งยืนและทันสมัย ที่ปรึกษาการขายโตโยต้าจะได้รับการทดสอบ และวัดผลตาม
ขั้นตอนตลอดทั้งปี อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันกับตัวเอง รักษามาตรฐาน และเพื่อจุดประกายให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนไปสู่งานบริการในระดับสูงยิ่งขึ้น

เพื่อรักษาคุณภาพ ความรู้ และความสามารถให้ยั่งยืนและทันสมัย ที่ปรึกษาการขายโตโยต้าจะได้รับการทดสอบและวัดผลตามขั้นตอนตลอดทั้งปี อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน
กับตัวเอง รักษามาตรฐาน และเพื่อจุดประกายให้เกิดความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนไปสู่งานบริการในระดับสูงยิ่งขึ้น

เพื่อรักษาคุณภาพ ความรู้ และความสามารถให้ยั่งยืนและทันสมัย ที่ปรึกษาการขายโตโยต้าจะได้รับการทดสอบและวัดผลตามขั้นตอนตลอดทั้งปี อันเป็นการกระตุ้นให้เกิด
การแข่งขันกับตัวเอง รักษามาตรฐาน และเพื่อจุดประกายให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนไปสู่งานบริการในระดับสูง
ยิ่งขึ้น

ความสุขและรอยยิ้มของลูกค้าคือรางวัลอันยิ่งใหญ่

สำหรับการเป็นที่ปรึกษาการขายโตโยต้า นอกจากความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนขับเคลื่อนองค์กรที่มีคุณค่า และได้เป็นทีมสนับสนุนแบรนด์สินค้าระดับโลก สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการได้เห็นลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง รอยยิ้มที่เกิดจากความสุขและความพึงพอใจเหล่านั้น คือแรงผลักดันอันทรงคุณค่ามหาศาลที่ทำให้เกิดการรักษาคุณภาพและไม่หยุดยั้งในการพัฒนาตัวเอง

สำหรับการเป็นที่ปรึกษาการขายโตโยต้า นอกจากความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนขับเคลื่อนองค์กรที่มีคุณค่า และได้เป็นทีมสนับสนุนแบรนด์สินค้าระดับโลก สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการได้เห็นลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง รอยยิ้มที่เกิดจากความสุขและความพึงพอใจเหล่านั้น คือแรงผลักดันอันทรงคุณค่ามหาศาลที่ทำให้เกิดการรักษาคุณภาพและไม่หยุดยั้งในการพัฒนาตัวเอง

สำหรับการเป็นที่ปรึกษาการขายโตโยต้า นอกจากความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนขับเคลื่อนองค์กรที่มีคุณค่า และได้เป็นทีมสนับสนุนแบรนด์สินค้าระดับโลก สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการได้เห็นลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง รอยยิ้มที่เกิดจากความสุขและ
ความพึงพอใจเหล่านั้น คือแรงผลักดันอันทรงคุณค่ามหาศาลที่ทำให้เกิดการรักษาคุณภาพและไม่หยุดยั้งในการพัฒนาตัวเอง

สำหรับการเป็นที่ปรึกษาการขายโตโยต้า นอกจากความ
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนขับเคลื่อนองค์กรที่มีคุณค่า และได้เป็นทีมสนับสนุนแบรนด์สินค้าระดับโลก สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการได้เห็นลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง รอยยิ้มที่เกิดจากความสุขและความพึงพอใจเหล่านั้น คือแรงผลักดันอันทรงคุณค่ามหาศาลที่ทำให้เกิดการรักษาคุณภาพและไม่หยุดยั้งในการพัฒนาตัวเอง

สำหรับการเป็นที่ปรึกษาการขายโตโยต้า นอกจาก
ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนขับเคลื่อนองค์กรที่มีคุณค่า และได้เป็นทีมสนับสนุนแบรนด์สินค้าระดับโลก สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการได้เห็นลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง รอยยิ้มที่เกิดจากความสุขและความพึงพอใจเหล่านั้น คือแรงผลักดันอันทรงคุณค่ามหาศาลที่ทำให้เกิดการรักษาคุณภาพและไม่หยุดยั้งในการพัฒนาตัวเอง

ค้นหาที่ปรึกษาการขายได้ที่นี่