โปรโมชันเดือนกันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี TOYOTA LIVE FEST

เงื่อนไขการรับของรางวัลจากงาน TOYOTA LIVE FEST

  • เพียงทำตามกติกาให้ครบตามที่แจ้งทาง Live ของ Facebook Page Toyota Motor Thailand และ Facebook Page เสือร้องไห้
  • ทางทีมงานจะทำการรวบรวมรายชื่อเพื่อคัดเลือกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลและประกาศผลทาง Website Toyota Motor Thailand
  • ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์มาทาง Messenger ของ Facebook Page Toyota Motor Thailand เพื่อยืนยันตัวตนพร้อมส่งบัตรประชาชนที่เซ็นสำเนาถูกต้อง และแจ้งที่อยู่จัดส่งของรางวัลตามที่ทาง Toyota Motor Thailand แจ้งขอเพิ่มเติม ภายใน 7 วันนับจากวันประกาศผล
  • ทางทีมงานจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีภายในระยะเวลา 30 วันทำการ หลังจากผู้โชคดีได้ทำการยืนยันสิทธิ์เสร็จสิ้น
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า