กิจกรรมส่งเสริมสังคม
Title : ประกาศผลรางวัลกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ “รักกันไปทุกวัน Contest”