รูปผู้บริหาร
Title : โตโยต้า จัดงานเลี้ยงอำลาและส่งมอบตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่