ความปลอดภัยบนท้องถนน

12.08.2554

รางวัลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัย ประจำปี 2554

โตโยต้า รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น
ด้านรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัย ประจำปี 2554
จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย


          บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมพิธีรับรางวัลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัย ประจำปี 2554 ประเภทหน่วยงานดีเด่น จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยรับมอบจาก นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการรณรงค์ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการ “ถนนสีขาว” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับสังคมไทย โดยได้ดำเนินโครงการมากว่า 23 ปี ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2554 ณ ลานเอนกประสงค์ สวนสัตว์ดุสิต


อนาคตสังคมไทย ความภูมิใจของเรา