อื่น ๆ

22.02.2564

ตลาดรถยนต์เดือนมกราคม ยอดขายรวม 55,208 คัน ลดลง 21.3%

Word Press Release (TH)
Word Press Release (TH)
Excel 2021 01 Newspaper202...
Excel 2021 01 Newspaper2021

        นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม 2564 ลดลงทุกตลาดโดยมียอดการขายรวมทั้งสิ้น 55,208 คัน ลดลง 21.3% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 16,104 คัน ลดลง 44.2% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 39,104 คัน ลดลง 5.4% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 30,107 คัน ลดลง 9.6% 

- ประเด็นสำคัญ

        ตลาดรถยนต์เดือนมกราคม 2564 มีปริมาณการขาย 55,208 คัน ลดลง 21.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 44.2% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มีอัตราการเติบโตลดลง 5.4% สืบเนื่องจากความกังวลของผู้บริโภคที่มีต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 รอบใหม่ที่มีการระบาดเป็นวงกว้างและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การดำเนินธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว การบริการต่างๆ ที่ยังคงชะลอตัว ตลอดจนอุตสาหกรรมรถยนต์ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังคงไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย

        ตลาดรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ยังคงน่าจับตามอง ถึงแม้ว่าการระบาดของไวรัส COVID 19 ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อหลายภาคส่วน ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ทุกประเทศทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ดีมาตรการแก้ไขสถานการณ์ภายในประเทศ อาทิเช่น มาตรการ Lockdown ของภาครัฐที่เข้มงวดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ประกอบด้วยโครงการ “คนละครึ่ง” “เราเที่ยวด้วยกัน” “ช้อปดีมีคืน” “เราชนะ” ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการสร้างกระแสหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ทางด้านของตลาดรถยนต์ บรรดาค่ายรถยนต์ต่างพยายามกระตุ้นการตัดสินใจซื้อรถของผู้บริโภคตั้งแต่ต้นปี ทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับปรุงใหม่ รวมทั้งข้อเสนอพิเศษต่างๆ ส่งผลให้ตลาดรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์น่าจับตามองว่าจะมีโอกาสฟื้นตัวได้ดีเพียงไร

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม 2564

1.     ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 55,208 คัน ลดลง 21.3%

อันดับที่ 1 โตโยต้า17,758 คัน
ลดลง 12.2%
ส่วนแบ่งตลาด 32.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ
15,248 คัน
เพิ่มขึ้น 6.7%
ส่วนแบ่งตลาด 27.6%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า5,657 คัน
ลดลง 50.4%
ส่วนแบ่งตลาด 10.2%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 16,104 คัน ลดลง 44.2%         

อันดับที่ 1 โตโยต้า
5,073 คัน
ลดลง 26.4%
ส่วนแบ่งตลาด 31.5%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า
4,526 คัน
ลดลง 52.3%
ส่วนแบ่งตลาด 28.1%
อันดับที่ 3 มาสด้า1,779 คัน
ลดลง 43.8%
ส่วนแบ่งตลาด 11.0%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 39,104 คัน ลดลง 5.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า
15,248 คัน
เพิ่มขึ้น 6.7%
ส่วนแบ่งตลาด 39.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ
12,670 คัน
ลดลง 5.0%
ส่วนแบ่งตลาด 32.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด2,305 คัน
เพิ่มขึ้น 8.0%
ส่วนแบ่งตลาด  5.9%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  30,107 คัน ลดลง 9.6%

อันดับที่ 1 อีซูซุ
14,198 คัน
เพิ่มขึ้น 6.1%
ส่วนแบ่งตลาด 47.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
10,494 คัน
ลดลง 11.0% 
ส่วนแบ่งตลาด 34.9%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด
2,305 คัน
เพิ่มขึ้น 8.0%
ส่วนแบ่งตลาด  7.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,294 คัน
โตโยต้า 1,975 คัน - อีซูซุ 1,434 คัน - มิตซูบิชิ 522  คัน – ฟอร์ด 343  คัน – นิสสัน 20 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 25,813 คัน ลดลง 14.2%

อันดับที่ 1 อีซูซุ
12,764 คัน
ลดลง 1.1%ส่วนแบ่งตลาด 49.4%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
8,519 คัน
ลดลง 19.7%
ส่วนแบ่งตลาด 33.0%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด
1,962 คัน
เพิ่มขึ้น 15.1%
ส่วนแบ่งตลาด 7.6%