เกี่ยวกับบริษัท

9.12.2563

โตโยต้าประกาศปรับโครงสร้างองค์กรประจำปี 2564

Word Press Release (TH)
Word Press Release (TH)
Word Profile of New Presi...
Word Profile of New President TH

        บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรประจำปี พร้อมเดินหน้าพันธกิจในการปฏิรูปองค์กร จาก “บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์” สู่การเป็น “องค์กรแห่งการขับเคลื่อน” โดยกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

        ภายใต้การปรับโครงสร้างองค์กรประจำปีในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการปรับตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่จะเดินทางกลับไปปฏิบัติงาน ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น หลังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นเวลา 4 ปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2560 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการยกระดับการดำเนินงานขององค์กรในหลากหลายมิติ อาทิ การวางรากฐานเพื่อรองรับโครงการรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า อาทิ โครงการ Toyota CU Ha:mo การเพิ่มสัดส่วนการผลิตรถยนต์ไฮบริด (HEV) การแนะนำรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (BEV) การเปิดโรงงานประกอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดในประเทศไทย โครงการบริหารจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดใช้แล้วแบบครบวงจร หรือ 3R (Reuse, Rebuilt, Recycle) การแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ สู่ตลาดยานยนต์ไทย อาทิ รถยนต์ C-HR ใหม่, โคโรลล่า ครอส ใหม่, รถยนต์เลกซัสและอื่น ๆ อีกหลายรุ่น ตลอดจนการแนะนำบริการเพื่อการขับเคลื่อนอีกมากมาย อาทิ บริการรถเช่าระยะยาว KINTO บริการโตโยต้า ที-คอนเน็คท์ และ ประกันภัยชั้น 1 โตโยต้าแคร์ “ขับดี ลดให้” เป็นต้น

        นอกจากด้านการตลาดแล้ว มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งการแต่งตั้งบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพให้ได้รับบทบาทในตำแหน่งงานบริหาร การสนับสนุนบรรยากาศการทำงานเชิงรุกโดยกระตุ้นให้พนักงานเฟ้นหานวัตกรรมการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงเป็นแบบอย่างในการปลูกฝังวัฒนธรรมการศึกษาปัญหา ณ หน้างาน (Genchi Genbutsu) โดยทำการรับฟังความคิดเห็นจากทั้งผู้แทนจำหน่ายและลูกค้าทั่วประเทศผ่านการลงพื้นที่และรับฟังการดำเนินงานของผู้แทนจำหน่ายในทุกจังหวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้ว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 นี้ มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ ยังเป็นผู้ผลักดันให้เกิดหลากหลายกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทยในช่วงวิกฤติภายใต้โครงการ โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัยโควิด-19 “Toyota Stay With You” ตลอดจนมีส่วนสำคัญในการเร่งฟื้นฟูสถานการณ์ของบริษัทฯ เพื่อช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และภาคเศรษฐกิจของประเทศ 

        ซึ่งจากกิจกรรมทั้งหมดนี้ ถือได้ว่า มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ ได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเติบโตแก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคสังคมของประเทศไทยอย่างแท้จริง

        สำหรับ มร. โนริอากิ ยามาชิตะ ที่เข้าดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่” แทน มร. ซึงาตะ นั้นเป็นผู้อำนวยการ จากสายงานสนับสนุนการขายและการตลาด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น โดย มร. ยามาชิตะ ได้สั่งสมความเชี่ยวชาญในการวางแผนปฏิบัติการขายรถยนต์ในระดับสากลตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 3 ทศวรรษ นับตั้งแต่เริ่มงานกับ บริษัทฯ ในปี 2528 โดยได้รับประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวในหลายภูมิภาคทั่วโลก ทั้ง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ยุโรป มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ระหว่างปี 2543-2545 และ บริษ้ท โตโยต้า มอเตอร์ นอร์ธ อเมริกา ระหว่างปี 2557-2560 ตามลำดับ ทั้งนี้ มร. ยามาชิตะ เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลากหลายโครงการที่มีความสำคัญในระดับโลกให้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น อาทิ โครงการ “Start Your Impossible” การกำหนดวิสัยทัศน์องค์กรระดับสากล “Mobility for All”  รวมถึงหลากหลายกิจกรรมในการส่งเสริมกลยุทธการตลาดดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย โดย มร. ยามาชิตะ มีความตั้งใจในการนำประสบการณ์ดังกล่าวนำพา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มุ่งสู่ความสำเร็จยิ่งขึ้นไป

        มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวว่า “ผมอยากจะใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อทุก ๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนเราเสมอมา ไม่เพียงเฉพาะต่อตัวผม แต่รวมถึงการสนับสนุนอันดีต่อ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ตลอดช่วงเวลาที่ผมได้ดำรงตำแหน่งนี้ผมได้ผ่านประสบการณ์อันน่าจดจำมากมาย ทั้งจากความพยายามในการนำพาบริษัทฯ และอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีความสามารถในการแข่งขับในระดับโลก หรือ การร่วมฟันฝาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปีนี้ “

        “การดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ นับเป็นการเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งที่ 2 ของผมในประเทศไทย ผมขอบคุณและจะจดจำรอยยิ้มและน้ำใจจากทุกท่านที่มีต่อผมอย่างเสมอมา ทั้งในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีวิตในประเทศอันสวยงามนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุก ๆ ท่าน จะให้การต้อนรับและการสนับสนุนอันดีแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ดังเช่นไมตรีจิตที่มีให้ผมอย่างเสมอมา”

        ทั้งนี้ มร. โนริอากิ ยามาชิตะ กล่าวภายหลังจากรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ว่า “สำหรับโตโยต้านั้น ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของเราในระดับโลก ซึ่งผมเองมีความตื่นเต้นและรู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้ร่วมงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้แทนจำหน่าย บุคลากร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ในฐานะ “กรรมการผู้จัดการใหญ่” ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผมจะสานต่อพันธกิจในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างบริษัท ฯ และ สังคมไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการปฏิรูปองค์กรสู่การเป็น “องค์กรแห่งการขับเคลื่อน” เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขที่มากขึ้นแก่พี่น้องชาวไทย ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตและร่วมพัฒนาสังคมไทยสู่ความรุ่งเรืองต่อไป”

โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข

โนริอากิ ยามาชิตะ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใหม่ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

(มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2564) 

ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้อำนวยการ สายงาน สนับสนุนการขายและการตลาด 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 


สถานที่เกิด: จังหวัด มิเอะ ประเทศญี่ปุ่น 

ประวัติการศึกษา: เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยประจำจังหวัด โอซาก้า ปี 2528 

ประวัติการทำงาน:

เมษายน 2528 เริ่มต้นทำงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

มกราคม 2543 ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานที่ บริษัท Toyota Motor Europe Marketing & Engineering S.A./N.V. 

มกราคม 2546 ผู้จัดการ สายงาน Overseas Planning บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

มกราคม 2548 ผู้อำนวยการโครงการ สายงาน Overseas Planning บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มกราคม 2550 ผู้อำนวยการโครงการ สายงาน Japan Corolla-Channel Sales บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มกราคม 2552 ผู้อำนวยการโครงการ สายงาน Sales and Project Planning บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

มกราคม 2555 ผู้อำนวยการโครงการ สายงาน TMA-Japan บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

กรกฎาคม 2557 ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานที่ บริษัท Toyota Motor North America 

มกราคม 2561 ผู้อำนวยการ สายงาน สนับสนุนการขายและการตลาด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด