ความปลอดภัยบนท้องถนน

17.12.2560

โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนถนนในรั้วมหาวิทยาลัย “Campus Challenge 2017”

      นายสุรักษ์ พานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรอบชิงชนะเลิศกิจกรรม“Campus Challenge 2017” ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาว การประกวดแผนขับขี่ปลอดภัย พร้อมทั้งรณรงค์จริงในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างรอยยิ้มและลดการสูญเสียแก่สังคมไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ Toyota Driving Experience Park บางนา

     กิจกรรม Campus Challenge 2017 ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาว ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยสนับสนุนนิสิตและนักศึกษาในการวางแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งโตโยต้าเล็งเห็นว่า การแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างสังคมคนขับรถดี อันจะนำไปสู่ถนนสีขาวหรือถนนปลอดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริง

     กิจกรรม Campus Challenge 2017 ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาว เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีนิสิตและนักศึกษาสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นกว่า 500 ทีม ซึ่งหลังจากที่ได้ผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยที่ได้มาตรฐานจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และนำเสนอแผนในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัยแก่คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย เพื่อรับทุนสนับสนุนมูลค่า 20,000 บาท ไปใช้ในการรณรงค์แผนและปฏิบัติจริงในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 เดือน


     และในรอบตัดสินทั้ง 10 ทีม ได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศในวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับแรก จะได้รับทุนการศึกษาพร้อมทั้งได้ไปทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับแผนงานที่จะนำไปรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัยของตนเองหรือรอบเขตรั้วมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน 

ผลการตัดสิน Campus Challenge 2017 ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาว มีดังนี้

 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ทีม THE BRAVE+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นายธัญวิตต์ รักษมาตา
- นายกมลณัฐ ศรีอุดร
- นายธนกร กิตติสารวัณโณ
- นางสาวพิชชาภา เขียวสวัสดิ์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ทีม FUN & FIN มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
- นางสาวปทุมพร คำจันทร์ใจ
- นางสาวจุฑามาศ ศรีสันต์
- นางสาวนภัสรา เชื้ออ้วน 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
ทีม Sattre Pro มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
- นางสาวพาซียะห์ ลือแบซา
- นางสาวซูจีนา นานวัง
- นางสาวอิลมียะห์ มะเก็ง
- นางสาวอาบีดะห์ สามะอุง


 รางวัล Popular vote ได้แก่
ทีม FUN & FIN มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 


     และนี่เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมไทย ด้วยการส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่คนไทยทุกคน และพร้อมที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปดังปณิธานที่ว่า “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”