อื่น ๆ

28.06.2564

ตลาดรถยนต์พฤษภาคม ยอดขายรวม 55,948 คัน เพิ่มขึ้น 38.4%

Word Press Release (TH)
Word Press Release (TH)
Excel 2021 05 Newspaper202...
Excel 2021 05 Newspaper2021

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ยอดขายรวมทั้งสิ้น 55,948 คัน เพิ่มขึ้น 38.4% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 15,569 คัน เพิ่มขึ้น 32.7% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 40,379 คัน เพิ่มขึ้น 40.6% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 31,778 คัน เพิ่มขึ้น 37.3%

 

ประเด็นสำคัญ

     ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคม 2564 มีปริมาณการขาย 55,948 คัน เพิ่มขึ้น 38.4% โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 32.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 40.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากข้อเสนอพิเศษที่หลากหลาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถยนต์ที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ส่งผลกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ตลอดจนการจัดการฉีดวัคซีน COVID-19 ของภาครัฐที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น คลายความวิตกกังวล และจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ผนวกกับการทยอยส่งมอบรถที่ลูกค้าจองในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ที่ผ่านมา เป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญอีกประการหนึ่ง

     ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนมีแนวโน้มชะลอตัว สืบเนื่องจากความกังวลต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยการแพร่ระบาดในระลอกนี้มีความรุนแรงมากกว่าระลอกก่อน รวมถึงการตรวจพบผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ต้องชะลอ หรือเลื่อนกำหนดการออกไป ทั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวม และทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดียังมีความหวังว่าสถานการณ์ต่างๆ จะฟื้นตัวดีขึ้นจากความพยายามของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับคนไทยครบ 50 ล้านคนภายในสิ้นปี ซึ่งจะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2564

1.     ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 55,948 คัน เพิ่มขึ้น 38.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า19,767 คัน
เพิ่มขึ้น 45.2%
ส่วนแบ่งตลาด 35.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ
14,866 คัน
เพิ่มขึ้น 46.8%
ส่วนแบ่งตลาด 26.6%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า4,998 คัน
เพิ่มขึ้น 19.6%
ส่วนแบ่งตลาด 8.9%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 15,569 คัน เพิ่มขึ้น 32.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า
4,824 คัน
เพิ่มขึ้น 35.6%
ส่วนแบ่งตลาด 31.0%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า
4,380 คัน
เพิ่มขึ้น 24.6%
ส่วนแบ่งตลาด 28.1%
อันดับที่ 3 มาสด้า1,527 คัน
เพิ่มขึ้น 50.9%
ส่วนแบ่งตลาด 9.8%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 40,379 คัน เพิ่มขึ้น 40.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า
14,943 คัน
เพิ่มขึ้น 46.8%
ส่วนแบ่งตลาด 36.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ
14,866 คัน
เพิ่มขึ้น 48.6%
ส่วนแบ่งตลาด 37.0%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด2,702 คันเพิ่มขึ้น 94.9%
ส่วนแบ่งตลาด 6.7%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 31,778 คัน เพิ่มขึ้น 37.3%

อันดับที่ 1 อีซูซุ
13,403 คัน
เพิ่มขึ้น 43.8%
ส่วนแบ่งตลาด 42.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
12,519 คัน
เพิ่มขึ้น 37.0%
ส่วนแบ่งตลาด 39.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด
2,702 คัน
เพิ่มขึ้น 94.9%
ส่วนแบ่งตลาด  8.5%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,039 คัน 
โตโยต้า 2,023 คัน - อีซูซุ 1,143 คัน – มิตซูบิชิ 451 คัน – ฟอร์ด 390  คัน – นิสสัน 32 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,739 คัน เพิ่มขึ้น 34.9%

อันดับที่ 1 อีซูซุ
12,260 คัน
เพิ่มขึ้น 36.9%
ส่วนแบ่งตลาด 44.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
10,496 คัน
เพิ่มขึ้น 34.0%
ส่วนแบ่งตลาด 37.8%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด
2,312 คัน
เพิ่มขึ้น 108.5%
ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564

1.   ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 308,217 คัน เพิ่มขึ้น 13.9% 

อันดับที่ 1 โตโยต้า
94,848 คัน
เพิ่มขึ้น 17.3%ส่วนแบ่งตลาด 30.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ79,067 คัน
เพิ่มขึ้น 33.1%ส่วนแบ่งตลาด 25.7%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า
35,376 คัน
ลดลง 0.4%ส่วนแบ่งตลาด 11.5%

2.  ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 97,813 คัน ลดลง 1.1%

อันดับที่ 1 ฮอนด้า
30,164 คัน
เพิ่มขึ้น 1.6%
ส่วนแบ่งตลาด 30.8%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
24,289 คัน
ลดลง 3.3%
ส่วนแบ่งตลาด 24.8%
อันดับที่ 3 นิสสัน
9,739 คัน
ลดลง 10.7%
ส่วนแบ่งตลาด 10.0%

3.  ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 210,404 คัน เพิ่มขึ้น 22.2%

อันดับที่ 1 อีซูซุ
79,067 คัน
เพิ่มขึ้น 33.1%
ส่วนแบ่งตลาด 37.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
70,559 คัน
เพิ่มขึ้น 26.6%
ส่วนแบ่งตลาด 33.5%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด
13,575 คัน
เพิ่มขึ้น 38.6%
ส่วนแบ่งตลาด 6.5%

4.  ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 163,765 คัน เพิ่มขึ้น 19.7%

อันดับที่ 1 อีซูซุ
72,457 คัน
เพิ่มขึ้น 31.3%
ส่วนแบ่งตลาด 44.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
59,669 คัน
เพิ่มขึ้น 22.0%
ส่วนแบ่งตลาด 36.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด
13,575 คัน
เพิ่มขึ้น 38.6%
ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 24,130 คัน 
โตโยต้า 10,540 คัน - อีซูซุ 8,250 คัน - มิตซูบิชิ 3,079 คัน – ฟอร์ด 2,145 คัน – นิสสัน 116 คัน

5.   ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 139,635 คัน เพิ่มขึ้น 13.7%

อันดับที่ 1 อีซูซุ
64,207 คัน
เพิ่มขึ้น 21.7%
ส่วนแบ่งตลาด 46.0%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
49,129 คัน
เพิ่มขึ้น 12.9%
ส่วนแบ่งตลาด 35.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด
11,430 คัน
เพิ่มขึ้น 42.8%
ส่วนแบ่งตลาด 8.2%