เกี่ยวกับบริษัท

โตโยต้า รับ 11 รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2560” TAQA: Thailand Automotive Quality Award 2017

6.12.2560

      นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมรับรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2560” หรือ TAQA: Thailand Automotive Quality Award 2017 จาก ดร. สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 รางวัล TAQA Platinum Excellence Award สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นระยะเวลา 10 ปีติดต่อกัน
- รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านบริการหลังการขาย (CSI) 
ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car)

 รางวัล TAQA Excellence Award สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน 
- รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ (IQS) 
ประเภทรถกระบะดัดแปลงอเนกประสงค์ (PPV) : โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 
- รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ (IQS) 
ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู (1-Ton Pickup 4 door) : โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ 

 รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านภาพลักษณ์ดีเด่น (Brand Image)
- ประเภทธรรมาภิบาล
- ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม 

 รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านการขาย (SSI) 
- ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน (1-Ton Pickup)

 รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านบริการหลังการขาย (CSI)
- ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน (1-Ton Pickup )

 รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ (IQS)
- ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล – อีโคคาร์ : โตโยต้า ยาริส 
- ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก (Small Passenger Car): โตโยต้า วีออส 
- ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางเล็ก (Lower Medium Passenger Car)
: โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส
- ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน แบบกระบะตอนครึ่ง 2 ประตู (1-Ton Pickup 2 door Extended Cab) : โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ 

     จากความมุ่งมั่นในการสร้าง “ยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่า” (Ever-better Cars) การเน้นย้ำคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงการปรับปรุงด้านการขายและการบริการหลังการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับ การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล พร้อมมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาสังคมไทยผ่านหลากหลายกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2560 ให้ได้รับรางวัลถึง 11 รางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รางวัล TAQA Platinum Excellence Award สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลที่ 1 “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านบริการหลังการขาย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เป็นระยะเวลา 10 ปีติดต่อกัน และ รางวัล TAQA Excellence Award สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลที่ 1 “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ ประเภทรถกระบะดัดแปลงอเนกประสงค์ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ และ ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน รวมไปถึงรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านภาพลักษณ์ดีเด่น ประเภทธรรมาภิบาล และ ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในการคงความเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและสังคมไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     ทั้งนี้ รางวัลต่างๆเหล่านี้ ถือเป็นพลังผลักดันสำคัญที่ทำให้โตโยต้ายังคงพยายามทุ่มเท ในการที่จะพัฒนาให้เกิดมาตรฐานสูงสุดในทุกด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพการผลิด และการบริการ เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าทุกท่านตลอดมา 

     รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม TAQA เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยความร่วมมือของหน่วยงานหลัก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันยานยนต์ บริษัท คัสต้อมเอเซีย จำกัด หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และบริษัท สื่อสากล จำกัด รางวัลนี้สะท้อนความสำเร็จในการผลิตและการให้บริการลูกค้าและการตลาดเป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์ การขาย และการบริการหลังการขาย เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการในธุรกิจยานยนต์ และพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ