ความปลอดภัยบนท้องถนน

17.12.2559

Campus Challenge 2016 โดยโตโยต้าถนนสีขาว (รอบชิงชนะเลิศ)

  วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ The Style by TOYOTA

รางวัลชนะเลิศ : ทีม AVEM (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม CU-ซิ่ง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม Pulse (มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)