24/01/2019 04:01751980649

รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ทดลองขับ C-HR ลุ้นรับ Apple Watch จำนวน 100 รางวัล
ลำดับ ผู้แทนจำหน่าย ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร
1. TDEX คุณ จักรพงษ์ ดิสกะประกาย 089-142-xxxx
2. บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด คุณ วัชรวีร์ นิธิยศธนธรณ์ 081-826-xxxx
3. บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด คุณ ทัศนา ใจเสมอ 089-763-xxxx
4. บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด คุณ ทวีทรัพย์ ดิเรกโรจน์วุฒิ 099-459-xxxx
5. บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ ณัฐวุฒิ เทพยสุวรรณ 089-455-xxxx
6. บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ อัฏฐพร ใจสนิท 083-076-xxxx
7. บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ สรัญญา หิรัญปัณฑาพร 083-013-xxxx
8. บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด คุณ กรวิชญ์ จรัสนิมิตภาวัฒน์ 098-280-xxxx
9. บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด คุณ ศรุติ สงวนงาม 097-187-xxxx
10. บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด คุณ กมลนันท์ ลาภสิทธิพันธุ์ 062-239-xxxx
11. บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด คุณ วัชรดล หมั่นหาโชค 095-296-xxxx
12. บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด คุณ นภัทร โหตรภวานนท์ 081-649-xxxx
13. บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด คุณ ชิดาวัลย์ หาญพล 098-147-xxxx
14. บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด คุณ ปริญญา ดีอินทร์ 084-758-xxxx
15. บริษัท โตโยต้า ซัมมิท จำกัด คุณ อนันต์ พงศ์สุริยาโชติ 081-686-xxxx
16. บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด คุณ พรชลิต พระรามชัย 089-479-xxxx
17. บริษัท โตโยต้า พี.เอส. เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด คุณ บุญรอด เดชา 086-337-xxxx
18. บริษัท โตโยต้า พี.เอส. เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด คุณ มัชฉิมล ระศร 082-491-xxxx
19. บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด คุณ ชลนภัทร แสงสว่าง 062-385-xxxx
20. บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด คุณ Chindanai Sawankhwan 082-797-xxxx
21. บริษัท โตโยต้าแอท ยูไนเต็ด จำกัด คุณ พรรณรพี รุ่งแจ้งสุวรรณ 096-995-xxxx
22. บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด คุณ ภัทรพล สารีภาวงษ์ 087-619-xxxx
23. บริษัท โตโยต้า บางกอก จำกัด คุณ นารีรัตน์ จันทร์ฟอง 080-205-xxxx
24. บริษัท โตโยต้า สยามออโต้ ซาลอน จำกัด คุณ กรชัย สีฟ้า 081-905-xxxx
25. บริษัท โตโยต้า สยามออโต้ ซาลอน จำกัด คุณ พรเทพ ประพฤติประยูร 085-639-xxxx
26. บริษัท โตโยต้า เจดี คาร์ส จำกัด คุณ มนทชา ศุขประเสริฐ 094-296-xxxx
27. บริษัท โตโยต้ากาญจนเทพ จำกัด คุณ ต่อศักดิ์ ทันตวิวัฒนา 081-627-xxxx
28. บริษัท โตโยต้ากาญจนเทพ จำกัด คุณ ภควดี ลาภสินอำไพ 092-264-xxxx
29. บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ วัชรินทร์ ชมภูศรี 081-648-xxxx
30. บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ อัลิปรียา บุญเกตุ 087-988-xxxx
31. บริษัท โตโยต้านครปฐม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ นายจตุรงศ์ พจน์ปฎิญญา 084-645-xxxx
32. บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด คุณ นางแพรว กลิ่นหอม 096-912-xxxx
33. บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด คุณ วรรณวิภา คร้ามวงษ์ 063-212-xxxx
34. บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด คุณ นายวิโรจน์ ตามสอน 081-818-xxxx
35. บริษัท โตโยต้าสมุทรสาคร จำกัด คุณ นิวัตน์ ไตรวิลาศ 063-395-xxxx
36. บริษัท โตโยต้าสมุทรสาคร จำกัด คุณ จิณณวัตร เชาวนปรีชา 098-750-xxxx
37. บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ นิพา แย้มพวง 081-199-xxxx
38. บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ พิมพ์วรีย์ แสงอุทัย 090-447-xxxx
39. บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ ภูวเดช ทนแสง 083-020-xxxx
40. บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ พนม ม่วงงาม 081-006-xxxx
41. บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด คุณ วิภาพรรณ ฉัตรเท 084-578-xxxx
42. บริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ นางสาวศิริพร ชาตยานนท์ 090-569-xxxx
43. บริษัท โตโยต้านครนายก จำกัด คุณ พนิต สามคุ้มพิมพ์ 083-300-xxxx
44. บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด คุณ ชะนุดม วัฒนวิไลกุล 089-919-xxxx
45. บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด คุณ ขจาย เรืองสว่าง 081-010-xxxx
46. บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า (1981) จำกัด คุณ พงศ์ศักดิ์ วชิรวงศ์ทอง 086-935-xxxx
47. บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า (1981) จำกัด คุณ อุรัจฉัท ศรีอนุชาต 095-995-xxxx
48. บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ โยธิน แซ่สง 098-823-xxxx
49. บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ วรรณทนา ลีลาภัทร์ 081-310-xxxx
50. บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ อดุลย์ พรหมวัชรานนท์ 093-136-xxxx
51. บริษัท โตโยต้าสุโขทัย ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ วิโรจน์ พิมพ์แก้ว 082-774-xxxx
52. บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ ปาณิศา พลูคำ 095-237-xxxx
53. บริษัท โตโยต้ากำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด คุณ กิตติพล นิลาภรณ์ 093-915-xxxx
54. บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ ศิลปชัย เทพศักดิ์ 063-903-xxxx
55. บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ มยุรี สร้อยระย้าแก้ว 098-585-xxxx
56. บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ ศิริลักษณ์ ศรียอด 084-046-xxxx
57. บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ นางสายสุนีย์ เพ็ชร์หิน 061-587-xxxx
58. บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด คุณ สุธรรม ศิริสาขา 082-324-xxxx
59. บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด คุณ ศุภรีย์ วงศ์ธิมา 081-568-xxxx
60. บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด คุณ ธวัช งามสกุลเดิม 081-765-xxxx
61. บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด คุณ ศิริพร นามวงค์ 096-684-xxxx
62. บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด คุณ ธีรพงษ์ ตาเจริญเมือง 080-565-xxxx
63. บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด คุณ สุชาวดี เนตรรังสรรค์ 088-141-xxxx
64. บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด คุณ พบเก้า สุวรรณวิชนีย์ 090-541-xxxx
65. บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด คุณ อัณัณ ดวงมณี 081-951-xxxx
66. บริษัท โตโยต้า เจ้าพระยา นครสวรรค์ ผู้จำหน่าย โตโยต้า จำกัด คุณ นางอริญชยา ฤทธิ์จรูญ 063-142-xxxx
67. บริษัท โตโยต้า ริช จำกัด คุณ ณัฐวรางค์ ศิริพร 087-189-xxxx
68. บริษัท โตโยต้า พรีเมี่ยม พิษณุโลก จำกัด คุณ ตฌานนท์ พุ่มดี 088-280-xxxx
69. บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด คุณ เอี่ยมศักดิ์ ทะมา 086-653-xxxx
70. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า คุณ ปริญญ์ สร้อยสิงห์ 085-023-xxxx
71. บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ ณรงค์ ราชคม 097-249-xxxx
72. บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ อรพรรณ คำตา 089-991-xxxx
73. บริษัท โตโยต้านครพนม (1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ สาวิตรี อนุญาหงษ์ 091-812-xxxx
74. บริษัท โตโยต้านครพนม (1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ อรณิดา มารัตน์ 080-720-xxxx
75. บริษัท โตโยต้านครพนม (1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ ภัทรปภา มงคลภัคเลิศ 083-289-xxxx
76. บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ พัชรี มีเที่ยง 096-496-xxxx
77. บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด คุณ นายสุนทร วงพรม 089-720-xxxx
78. บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด คุณ ชัญญานุช นิคามา 081-872-xxxx
79. บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด คุณ ชานนท์ ภิญโญภัญ 086-331-xxxx
80. บริษัท โตโยต้า ทองรวยสีมา จำกัด คุณ อนุชิต อุชายภิชาติ 082-871-xxxx
81. บริษัท โตโยต้าเขาใหญ่ จำกัด คุณ นายวิสูตร เพ็ญประภัสร์ 088-377-xxxx
82. บริษัท โตโยต้า พนมรุ้ง จำกัด คุณ ดร.ทิพย์อักษร สินชัยศรี 061-031-xxxx
83. บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ อดิศักดิ์ อบอุ่น 094-034-xxxx
84. บริษัท โตโยต้าฉะเชิงเทรา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ ปณภัช ทองรัศมี 092-323-xxxx
85. บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี (1999) จำกัด คุณ เสาวณีย์ ศรีอุบล 086-766-xxxx
86. บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี (1999) จำกัด คุณ อัครัชต์ เนตรสาริกา 081-782-xxxx
87. บริษัท โตโยต้า วิชั่น จำกัด คุณ อรัญ วรรณวิจิตร์ 095-441-xxxx
88. บริษัท โตโยต้า วิชั่น จำกัด คุณ ประกอบ สุทธิสวัสดิ์ 086-300-xxxx
89. บริษัท โตโยต้า พาวิลเลี่ยน ระยอง (2005) จำกัด คุณ พีรณัฐ เหล่ากสิการ 094-550-xxxx
90. บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จำกัด คุณ ชูศักดิ์ ประทีปชนะชัย 080-796-xxxx
91. บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จำกัด คุณ ทัศนีย์ จันทร์ศรี 081-954-xxxx
92. บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ สิโรตม์ พรหมสวัสดิ์ 081-979-xxxx
93. บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ นายสุจิตร หับสุภา 089-977-xxxx
94. บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ นภัทร บุญพัตร 087-466-xxxx
95. บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาหาดใหญ่ คุณ นายธีรสิน เหล๊าะเห็ม 062-085-xxxx
96. บริษัท โตโยต้าระนอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ สุรีวรรณ งามล้น 065-880-xxxx
97. บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขานราธิวาส คุณ นายอัสรี กาเจ 085-909-xxxx
98. บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด คุณ อรอนงค์ ไชยลิขิต 081-539-xxxx
99. บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด คุณ จันจิรา มหาบุญ 091-820-xxxx
100. บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณ สุฬาลักษณ์ เพ็งนิล 089-649-xxxx
เงื่อนไขการรับรางวัล
  • ผู้โชคดียืนยันการรับรางวัลที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-305-2132 ในวัน-เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 17:00 น. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น มิฉะนั้นถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์รับของรางวัล
  • ผู้โชคดี ต้องชำระเงินค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล (645 บาท )
  • ผู้โชคดีต้องส่งหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชน เซ็นสำเนาถูกต้อง ด้วยปากกาสีน้ำเงิน 2 ชุด พร้อมหลักฐานการชำระภาษีมาที่ฝ่ายการตลาดรถยนต์นั่ง ชั้น 43 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ภายใน 30 วัน นับจากวันยืนยันสิทธิ์ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
  • รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอย่างอื่น และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
  • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด พนักงานของบริษัทฯ พนักงานของผู้แทนจำหน่ายฯ และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่ท่านได้ร่วมกิจกรรม หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2386-2000 หรือโทร.ฟรีต่างจังหวัด เฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ชม. ทุกวัน บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th