ยอดขาย โตโยต้าไฮบริด
10 ล้านคัน
ช่วยอะไรโลกบ้าง?
ช่วยลด
การใช้น้ำมันล้านกิโลลิตร
หรือเทียบเท่า
เดินทางจากโลก - ดวงจันทร์กว่า
1.5 ล้านรอบ
โตโยต้าไฮบริด สามารถลดการใช้น้ำมันไปได้ ในปริมาณมากเพียงพอ
ที่จะพาเราเดินทางจาก โลก - ดวงจันทร์กว่า 1.5 ล้านรอบ
เทียบกับปริมาณการใช้น้ำมันของรถเครื่องยนต์เบนซินขนาดเดียวกัน
คำนวณจากอัตราการใช้น้ำมันของ Prius E Grade ที่ 40.8 กิโลเมตร/ลิตร (JCOB TEST CYCLE)
ระยะทางระหว่างโลกและดวงจันทร์อยู่ที่ประมาณ 364,400 กิโลเมตร
ช่วยลด
การปล่อย CO2
( ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ )
ล้านตัน
หรือเท่ากับ
 หรือ
ปริมาตรของตึก
เอ็มไพร์สเตต
40,788 ตึก
ปริมาตรของ
หอนาฬิกาบิ๊กเบน
9,210,193 หอ
ปริมาณ CO2ในน้ำอัดลม
15.4 ล้านล้านขวด
เปรียบเทียบโดยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 1 ตัน = 556.2 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาตรของตึกเอ็มไพร์สเตตเท่ากับ 1.05 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาตรของหอนาฬิกาบิ๊กเบนเท่ากับ 4,650 ลูกบาศก์เมตร
เปรียบเทียบกับน้ำอัดลมขนาด 500 มิลลิลิตรที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 5 กรัม
เริ่มจากตำนานรถไฮบริดอย่างพริอุส
จนวันนี้โตโยต้าจำหน่ายรถไฮบริดมาแล้ว 34 รุ่น
กว่า 90 ประเทศทั่วโลก
โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ภาคภูมิใจที่จะประกาศว่าบริษัทฯ
มียอดขาย
รถยนต์ไฮบริด รวมทั่วโลกอยู่ที่ 10.05 ล้านคัน ณ วันที่ 31 มกราคม
ที่ผ่านมา
ถือเป็นการบรรลุเป้ายอดขาย 10 ล้านคัน
โดยยอดขายดังกล่าว ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จเชิงตัวเลขเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังอันยั่งยืนของเทคโนโลยี ในการช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลภาวะอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโตโยต้าคาดการณ์ว่าการขับขี่รถยนต์ไฮบริดของโตโยต้า แทนที่การขับขี่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงแบบธรรมดาที่มีขนาดเดียวกันและสมรรถนะการขับขี่ ไม่ต่างกันนั้นจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 77 ล้านตัน
ตลอดจน
สามารถประหยัดน้ำมันได้ราว 29 ล้านกิโลลิตรทีเดียว
โตโยต้าให้ความสำคัญในการพยายามช่วยลดผลกระทบจากรถยนต์มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยาวนาน เราเชื่อว่าหากผู้คนขับขี่ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแพร่หลายจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้สังคมได้ในที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว โตโยต้าจึงพยายาม นำเสนอรถยนต์
ไฮบริด
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างทั่วโลก โดยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 โตโยต้า
เปิดตัว
รถโคสเตอร์ ไฮบริด อีวี ต่อมาในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน โตโยต้าได้แนะนำโตโยต้า พริอุส รถยนต์นั่งส่วนบุคคลรุ่นแรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยีไฮบริดมาผลิตเพื่อจำหน่าย หลังจากนั้น
รถยนต์ไฮบริด
ของโตโยต้าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ใช้ทั่วโลก ทั้งนี้การบรรลุเป้าหมาย
10 ล้านคัน
สามารถทำได้ภายในช่วงเวลาเพียง 9 เดือน หลังจากที่ยอดขายรวมแตะหลัก 9 ล้านคันเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2559
ยอดขายรถไฮบริดของโตโยต้า
จากข้อมูลของโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
(หน่วย = 1,000 คัน)
ปี พ.ศ.
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
มกราคม
รวม
ทั่วโลก ญี่ปุ่น อเมริกาเหนือ ยุโรป อื่นๆ รวม
0.3 0.3 - - - 0.3
17.6 17.6 - - - 18.0
15.2 15.2 - - - 30.2
19.0 12.5 5.8 0.7 - 52.3
36.9 18.5 16.0 2.3 0.2 89.2
41.3 20.0 20.3 0.8 0.2 130.5
53.3 27.2 24.9 0.9 0.4 183.8
134.7 68.7 55.9 8.1 1.9 318.5
234.9 58.5 150.0 23.4 3.1 553.5
312.5 72.4 197.6 36.0 6.5 866.0
429.4 82.0 287.8 49.0 10.7 1295.4
429.7 104.4 255.0 57.8 12.6 1725.1
530.1 251.1 205.3 54.7 19.0 2255.2
690.2 392.2 195.9 70.2 31.9 2945.4
629.0 316.4 185.1 82.8 44.7 3574.4
1219.1 678.0 344.7 106.9 89.5 4793.5
1279.2 679.1 358.2 152.9 89.0 6072.7
1266.0 684.2 323.6 171.8 86.5 7338.7
12.4.0 633.2 282.9 201.5 86.4 8452.8
1400.6 677.7 266.2 285.9 170.8 9943.4
105.0 43.2 15.3 30.3 16.2 10048.5
  485.27 3190.4 1336.0 669.5  

หมายเหตุ : ยอดขายเป็นข้อมูลเบื้องต้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ยอดขายรวมของรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล
ที่ใช้เทคโนโลยีไฮบริด
จากข้อมูลของโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
(หน่วย = 1,000 คัน)
ชื่อรุ่นรถ
พริอุส
พริอุส อัลฟ่า , พริอุส วี , พริอุส +
อะควา , พริอุส ซี
คัมรี ไฮบริด
อัลพาร์ด ไฮบริด1
ออริส ไฮบริด
วิทซ์ ไฮบริด , ยาริส ไฮบริด
อวาลอน ไฮบริด
ไฮแลนเดอร์ ไฮบริด ,
คลูเกอร์ ไฮบริด 2
ราฟ 4 ไฮบริด
ซี-เอชอาร์ ไฮบริด
โคโรลล่า ไฮบริด
เลวิน ไฮบริด
เวลไฟร์ ไฮบริด
ซาย
เอสติมา ไฮบริด ,
พรีเวีย ไฮบริด
แฮริเออร์ ไฮบริด
คราวน์ ไฮบริด
คราวน์ ไมลด์ ไฮบริด3
โคโรลล่า แอ๊กซิโอ ไฮบริด
โคโรลล่า ฟิลเดอร์ ไฮบริด
ว็อกซี ไฮบริด
โนอาห์ ไฮบริด
เอสไควร์ ไฮบริด
เซียนต้า ไฮบริด
เลกซัส แอลเอส 600 เอช /
แอลเอส 600 เอชแอล
เลกซัส จีเอส 450 เอช /
จีเอส 300 เอช
เลกซัส อาร์เอ็กซ์ 400 เอช /
อาร์เอ็กซ์ 450 เอช
เลกซัส เอชเอส 250 เอช
เลกซัส ซีที 200 เอช
เลกซัส อีเอส 300 เอช
เลกซัส ไอเอส 300 เอช
เลกซัส เอ็นเอ็กซ์ 300 เอช
เลกซัส อาร์ซี 300 เอช
พริอุส พีเอชวี
ทั่วโลก ญี่ปุ่น อเมริกาเหนือ ยูโรป อื่นๆ
3984.6 1812.8 1751.2 299.1 121.4
671.2 446.4 173.1 43.8 7.9
1380.1 1154.5 192.7 - 32.9
614.7 57.0 396.9 - 160.8
74.9 72.2 - - 2.6
378.0 6.7 - 354.6 16.7
302.7 1.8 - 294.6 6.2
55.2 - 55.1 - 0.1
156.3 3.4 151.0 - 1.8
109.7 - 56.0 49.0 4.7
23.6 8.7 - 14.8 (20 หน่วย)
47.6 - - - 47.6
30.0 - - - 30.0
39.4 39.4 - - -
100.4 100.4 - - -
120.0 120.0 - - (33 หน่วย)
69.0 69.0 - - -
172.2 - - - -
6.5 6.5 - - -
57.1 57.1 - - -
135.4 135.4 - - -
94.6 94.6 - - -
72.0 72.0 - - -
67.6 67.6 - - -
80.0 79.7 - - 0.2
42.2 29.0 3.1 4.8 5.4
58.8 25.3 7.2 17.8 8.4
363.0 44.4 173.1 104.2 41.4
68.1 45.8 22.3 - 0.1
290.8 55.8 95.1 70.2 69.7
143.2 - 60.2 0.5 82.5
59.3 23.2 - 28.2 7.9
90.4 20.7 6.7 42.0 21.0
5.7 4.0 - 1.7 (11 หน่วย)
79.3 22.1 46.5 10.6 0.1

ยอดรวม
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ญี่ปุ่น ต่างประเทศ รวม
4847.7 5195.8 10043.5
อ้างอิง

ยอดรวม
รถเพื่อการพาณิชย์4
ญี่ปุ่น ต่างประเทศ รวม
4847.7 5195.8 10043.5
หมายเหตุ : ยอดขายเป็นข้อมูลเบื้องต้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  1. เลิกผลิตในปี 2551 และเริ่มผลิตโมเดลใหม่ในปี 2554
  2. คลูเกอร์ ไฮบริด (สำหรับตลาดญี่ปุ่น) เลิกผลิตในปี 2550
  3. คราวน์ รอยัล เลิกผลิตในปี 2546 ส่วนคราวน์ ซีดาน เลิกผลิตในปี 2551
  4. โคสเตอร์ ไฮบริด อีวี (เลิกผลิตในปี 2547) , ควิ๊ก เดลิเวรี 200 (เลิกผลิตรุ่นไฮบริดในปี 2555) , ไดน่า ไฮบริด
    และโตโยต้าเอซ ไฮบริด
×