10 อันดับรถยนต์
โตโยต้าไฮบริด
ที่ขายดีที่สุด
โตโยต้าจำหน่ายรถไฮบริดมากถึง 34 รุ่น
ในมากกว่า 90 ประเทศ
PRIUS
คัน
ทั่วโลก :
3,984,600
ญี่ปุ่น :
1,812,800
อเมริกาเหนือ :
1,751,200
ยูโรป :
299,100
อื่นๆ :
121,400
AQUA, PRIUS C
คัน
ทั่วโลก :
1,380,100
ญี่ปุ่น :
1,154,500
อเมริกาเหนือ :
192,700
ยูโรป :
-
อื่นๆ :
32,900
PRIUS A, PRIUS V, PRIUS +
คัน
ทั่วโลก :
671,200
ญี่ปุ่น :
446,400
อเมริกาเหนือ :
173,100
ยูโรป :
43,800
อื่นๆ :
7,900
CAMRY HYBRID
คัน
ทั่วโลก :
614,700
ญี่ปุ่น :
57,000
อเมริกาเหนือ :
396,900
ยูโรป :
-
อื่นๆ :
160,800
AURIS HYBRID
คัน
ทั่วโลก :
378,000
ญี่ปุ่น :
7,000
อเมริกาเหนือ :
-
ยูโรป :
354,600
อื่นๆ :
16,700
VITZ / YARIS HYBRID
คัน
ทั่วโลก :
302,700
ญี่ปุ่น :
1,800
อเมริกาเหนือ :
-
ยูโรป :
294,600
อื่นๆ :
6,200
HIGHLANDER
คัน
ทั่วโลก :
156,300
ญี่ปุ่น :
3,400
อเมริกาเหนือ :
151,000
ยูโรป :
-
อื่นๆ :
1,800
RAV4 HYBRID
คัน
ทั่วโลก :
109,700
ญี่ปุ่น :
-
อเมริกาเหนือ :
56,000
ยูโรป :
49,000
อื่นๆ :
4,700
ALPHARD HYBRID
คัน
ทั่วโลก :
74,900
ญี่ปุ่น :
72,200
อเมริกาเหนือ :
-
ยูโรป :
-
อื่นๆ :
2,600
AVALON HYBRID
คัน
ทั่วโลก :
55,200
ญี่ปุ่น :
-
อเมริกาเหนือ :
55,100
ยูโรป :
-
อื่นๆ :
100
×